BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 375371

ostatnia edycja treści:
2020-05-07 10:36:43Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Informacje o podmiocie

Podstawa prawna działalności biblioteki
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 60
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 1014)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205, poz. 1283).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. Nr 91 poz. 576 z dn. 18 lipca 1998 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu działa jako jednostka budżetowa.

Pełna nazwa Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego 4
Kod pocztowy 87-100
Miejscowość Toruń
Nr telefonu (056) 653 97 56
Nr faxu (056) 653 97 56
Adres strony www http://bptorun.edu.pl/
Adres email biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny urzędowania Administracja 7.00-15.00
- wtorki 8.00-16.00
Czytelnia, Informatorium i Wypożyczalnia
10.00-19.00
- soboty 10.00-15.00


zamieszczono: 2004-12-01 15:48:22
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Elżbieta Wykrzykowska
ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 11:29:43
ilość odsłon podstrony: 44888
do góry>>

drukuj  zapisz