BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 368495

ostatnia edycja treści:
2020-05-07 10:36:43Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Korzystanie z Internetu, multimediów i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom edukacyjnym, samokształceniu oraz edukacji ustawicznej.

2. Ze stanowisk w ICIM mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani, posiadający elementarną znajomość obsługi komputera.

3. Osoby pełnoletnie korzystające z ICIM są zobowiązane okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty, a uczniowie ważną legitymację szkolną.

4. ICIM jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Dyrektora. Ostatnie 15 minut przed zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych.

5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez 1 osobę przez 1 godzinę. Przedłużenie czasu udostępnienia stanowiska jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżu¬rującego bibliotekarza, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkow¬ników. Stanowisko pozostawione na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.

6. Użytkownicy ICIM mają prawo do:
  • korzystania z baz danych,
  • przeglądania zasobów sieci Internet,
  • pracy z pakietem Office 2003,
  • korzystania z zainstalowanych wydawnictw multimedialnych (odtwarzanie nagrań wyłącznie przez własne słuchawki),
  • odtwarzania swoich danych wyłącznie z płyt CD oraz zapisywania danych na własnych płytach CD, po wcześniejszym okazaniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych,
  • korzystania z materiałów własnych (np. książek, czasopism) po powiadomieniu dyżurującego bibliotekarza i okazaniu ich do wglądu.

7. W ICIM można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalo¬wania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

8. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

10. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

11. W wypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy.

12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z usług ICIM.

13. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania ICIM przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 1100 do 1600 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.


Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.dokument w formacie DOC

zamieszczono: 2007-07-24 10:39:18
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Elżbieta Wykrzykowska
ostatnia modyfikacja: 2007-08-01 15:16:15
ilość odsłon podstrony: 5256
do góry>>

drukuj  zapisz