BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU   
::Dane podstawowe
Informacje o podmiocie
::Władze i struktura organizacyjna
Dyrektor biblioteki
Struktura organizacyjna
Instrukcja załatwiania
spraw
Skargi i wnioski
::Oficjalne dokumenty
Statut biblioteki
Regulaminy
udostępniania zbiorów
Sprawozdania
::Inne informacje i dokumenty
Rejestry i ewidencje
prowadzone w Bibliotece
Mienie Biblioteki
Oświadczenia majątkowe
Informacje
nieudostępnione w BIP
::Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
::Informacje o biuletynie
Statystyki odwiedzin
Redakcja serwisu
Formularz kontaktowy
Dziennik zmian
Instrukcja obsługi BIP
Ochrona danych
osobowych

od: 2004-12-01
suma odsłon: 371718

ostatnia edycja treści:
2020-05-07 10:36:43Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Bibliotece
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu prowadzi nastęujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Administracja
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr pieczątek
 • Książka korespondencyjna
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • Księga protokołów rady pedagogicznej (dostępna dla członków rady pedagogicznej oraz przedstawicieli jednostek nadzorujących Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu)
 • Księga zarządzeń Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Książka wizytacji
 • Archiwum zakładowe
Ewidencja materiałów bibliotecznych
 • Inwentarze
 • Księgi i rejestry ubytków
 • Protokoły ubytków
 • Ewidencja wpływów
 • Rejestry zamówień
 • Rejestr akcesji
 • Akcesja tymczasowa
 • Bazy adresowe dostawców
Udostępnianie zbiorów i informacji
 • Katalogi i kartoteki materiałów bibliotecznych
 • Ewidencja czytelników (ochrona danych osobowych)
 • Kartoteki wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
 • Rejestr wypożyczeń międzybibliotecznych
 • Statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
 • Ewidencja monitów pocztowych
 • Rejestr wpłaconych i wypłaconych kaucji
Działalność edukacyjna i kulturalna
 • Rejestr lekcji bibliotecznych
 • Rejestr szkoleń i imprez oświatowo-kulturalnych
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń
Księgowość i finanse
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowniczych dla ZUS


zamieszczono: 2004-12-11 10:40:48
wprowadził(a): Aldona Zawałkiewicz
informację wytworzył(a): Elżbieta Wykrzykowska
ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 11:53:27
ilość odsłon podstrony: 10674
do góry>>

drukuj  zapisz