plen
Aktualności
2015-12-17 09:25:00 Inauguracja sieci współpracy i samokształcenia - Edukacja matematyczna i nowe technologie10 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Sieć jest przeznaczona dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych stosowaniem nowych technologii w edukacji. Ośrodkami odpowiedzialnymi za organizację sieci są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia, w której nauczyciele uzyskują zorganizowane wsparcie i rozwijają swój warsztat pracy poprzez współpracę
w międzyszkolnym zespole. W ramach działania sieci organizatorzy proponują konsultacje metodyczne z ekspertami, bezpłatne, atrakcyjne warsztaty, dostosowując jednocześnie program pracy sieci do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez uczestników. Z założenia uczestnicy spotykają się ze sobą zarówno stacjonarnie, jak i współpracują na platformie
e-learningowej Moodle (w wybranym przez siebie czasie).

Zebranych w sali konferencyjnej Biblioteki uczestników spotkania powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie moderator sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie. Następnie Barbara Szefler wymieniła koordynatorów sieci z ramienia TODMiDN – Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych), Grażynę Szabłowicz-Zawadzką (doradczynię metodyczną informatyki) oraz koordynatorów z ramienia Biblioteki, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę, Joannę Wosik. Przywitała również w roli eksperta trenera szkoleń on-line panią Aldonę Zawałkiewicz, która zgodziła się przybliżyć uczestnikom standardy organizacji i prowadzenia webinariów.

Szczególne podziękowania pani B. Szefler skierowała do obecnej na spotkaniu pani Doroty Komendzińskiej, wicedyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Biblioteka Pedagogiczna będzie gospodarzem spotkań stacjonarnych, a także zapewni uczestnikom sieci specjalne, dedykowane im usługi biblioteczne.

Następnie pani Barbara Szefler zaprezentowała zebranym plan pracy sieci, zakładający
4 spotkania stacjonarne (odbędą się w lutym, kwietniu i czerwcu), a także tworzenie bazy metodycznej oraz wymianę doświadczeń i analizę dobrych praktyk na platformie Moodle. Pierwszy rok pracy sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie potrwa 7 miesięcy (od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.). Sieć będzie grupą zamkniętą, a informacje zamieszczane na platformie Moodle będą widoczne wyłącznie dla jej członków. Pani Szefler poinformowała też o wydłużeniu, ze względu na istotność podejmowanych zagadnień, spotkań stacjonarnych – z 2 do 3 godzin zegarowych. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia udziału wystawione przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz list gratulacyjny na ręce pracodawcy.

Kolejnym punktem spotkania  było podpisanie przez uczestników deklaracji uczestnictwa
w pracach sieci oraz zgody na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Osoby, które nie wypełniły wcześniej ankiety elektronicznej miały okazję przekazać swoje uwagi w wersji papierowej.

W dalszej części spotkania pani Szefler oddała głos przedstawicielce Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, pani Joannie Wosik, która zaprezentowała przygotowany specjalnie na spotkanie księgozbiór, związany z szeroko pojętym nauczaniem matematyki, oraz poinformowała zebranych o możliwości bezpłatnego zapisu do biblioteki (warto zaznaczyć, że uczestnicy chętnie skorzystali z tej propozycji).

Następnie pani Barbara Szefler poprosiła uczestników o przedstawienie się i podanie nazwy szkoły, w której uczą. Okazało się, że obecni na spotkaniu nauczyciele reprezentują wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i pracują w różnych miejscowościach Kujawsko-Pomorskiego (Głogowo, Łasin, Wąbrzeźno, a także Toruń). Na pytanie moderatora o cele zapisu do sieci, obecni na spotkaniu pedagodzy wyrazili w swoich wypowiedziach spore oczekiwania wobec rozpoczynającej pracę sieci współpracy
i samokształcenia. Przede wszystkim dotyczące warsztatu dydaktycznego, m.in. dzielenia się sprawdzonymi metodami aktywizującymi, wizualizacji przekazywanej uczniom wiedzy, przekazywania interesujących wiadomości związanych z nauczaniem matematyki
(np. dotyczących konkursów przedmiotowych).

Następnie koordynator sieci, pani Barbara Szefler w ramach „pracy domowej” zaproponowała uczestnikom zaprojektowanie logo sieci i przedstawienie swoich pomysłów na platformie Moodle. Wyraziła także nadzieję, że podjęcie wspólnej pracy przyczyni się do rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli matematyki, popularyzacji nowoczesnych technologii w pracy z uczniem oraz będzie źródłem satysfakcji zawodowej.

Po kilkuminutowej przerwie członkowie sieci zostali poproszeni o przejście do sali dydaktycznej Biblioteki, gdzie odbyła się druga część zajęć. Na początku wszyscy uczestnicy zarejestrowali się i założyli konta na platformie Moodle Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, co jest niezbędnym warunkiem pełnego uczestnictwa w pracy sieci.

Następnie pani Aldona Zawałkiewicz, nauczyciel bibliotekarz, trener szkoleń on-line, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki przedstawiła prezentację zatytułowaną Webinaria jako narzędzie rozwoju kompetencji nauczycieli.

Aldona Zawałkiewicz na wstępie przywołała i szczegółowo wyjaśniła terminologię związaną z tematem prezentacji. Webinarium oznacza prezentację, wykład, warsztat lub seminarium, transmitowany za pomocą sieci Web i ma charakter synchroniczny, wymagający obecności w tym samym czasie prowadzącego i uczestników. Odbywa się najczęściej w dużych grupach, które mogą liczyć nawet do kilkuset osób. Istotą webinarium jest przekazanie wiedzy na konkretny temat, a nie jej przećwiczenie. Interakcja pomiędzy prowadzącym a uczestnikami jest ograniczona, a aktywność uczestników polega głównie na zabieraniu głosu na czacie poprzez zadawanie pytań prowadzącemu, wypełnianie ankiet i testów.

Prelegentka podkreśliła, że niezwykle istotnymi zaletami webinariów są: zniesienie barier komunikacyjnych i wydatne zmniejszenie kosztów organizacji szkolenia (zredukowanie kosztów podróży i zakwaterowania uczestników szkolenia, zaoszczędzenie ich czasu, obniżenie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i doszkoleniowych).

Następnie Aldona Zawałkiewicz omówiła wyczerpująco funkcjonalności dostępnego przez przeglądarkę internetową programu ClickMeeting. Zalety programu to: łatwa obsługa zarówno przy zakładaniu spotkania, jak i w trakcie prowadzenia, duże możliwości dostosowania wirtualnego pokoju do potrzeb prowadzącego i uczestników, personalizacja poczekalni (panel prezentera), zarządzanie kontaktami, rozbudowane statystyki spotkań (raporty w różnych formatach – PDF, HTML, CSV), nagrywanie wraz z narzędziem do podstawowej edycji nagrań i ich obróbki, integracja z mediami społecznościowymi, tester łącza i stanu komputera.

W ramach dobrych praktyk Aldona Zawałkiewicz przywołała przeznaczone dla nauczycieli matematyki wideokonferencje E-spotkania Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Projekt MegaMatma.

Prowadząca zachęciła uczestników do udziału w pojawiających się w Internecie webinariach oraz samodzielnego testowania platformy ClickMeeting.

Pani Barbara Szefler podziękowała pani Aldonie Zawałkiewicz za interesujące przedstawienie problemu, a uczestnikom za przybycie na 2-godzinne spotkanie i chęć współtworzenia sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie. Pani Szefler przypomniała również, że informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zaprosiła wszystkich do systematycznego zapoznawania się z materiałami publikowanymi na platformie Moodle, a także do zabierania głosu na forum dyskusyjnym sieci. Na koniec pani Szefler pożegnała w imieniu swoim i koordynatorów przybyłych gości.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie okaże się równie owocne jak pierwsze i będzie zarówno realizacją planów organizatorów, jak i sugestii uczestników przekazanych w ankietach.

 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Lista książek prezentowanych na spotkaniu - do pobrania


 ilość odsłon: 1604
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń