plen
Aktualności
2016-03-17 01:25:00 Edukacja matematyczna i nowe technologie - trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

11 marca 2016 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Sieć została zaplanowana i jest realizowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. W spotkaniu wzięło udział 18 osób – koordynator, moderatorzy oraz nauczyciele matematyki i informatyki wszystkich etapów edukacyjnych.

Uczestników spotkania powitała pani Barbara Szefler, koordynator sieci, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych. W skrócie przedstawiła sprawy organizacyjne – terminy kolejnych zajęć, ich tematykę, prelegentów, a także omówiła dotychczasowe wyniki pracy w ramach prowadzonej sieci. Następnie przedstawiła i oddała głos prowadzącej zajęcia – p. Grażynie Szabłowicz-Zawadzkiej, doradczyni metodycznej informatyki Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Prelegentka przygotowała wykład i warsztaty pod wspólnym tytułem Zachmurzona edukacja, poświęcone wykorzystaniu chmury komputerowej w edukacji oraz bezpieczeństwu w sieci.

Na początku zajęć pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka zachęciła do korzystania z usług w chmurze, podkreślając efektywność i niskie koszty takiej pracy oraz fakt, że umożliwia ona współpracę wielu osób jednocześnie (praca synchroniczna). Dodatkowymi atutami pracy w chmurze są: dostęp do zgromadzonych zasobów z różnych urządzeń i bezpieczeństwo danych. Prowadząca wyjaśniła obrazowo różnice i możliwości pracy w chmurze prywatnej i publicznej. Zaprezentowała dysk sieciowy GoogleDrive, oferujący bezpłatny pakiet biurowy (GoogleDocs), umożliwiający m.in. tworzenie dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji, formularza ankiety oraz dającego możliwość udostępniania innym osobom dokumentów wraz z prawem do edycji. Pokazała funkcjonalności kalendarza internetowego dostępnego na GoogleDrive (m.in. z usługą wysyłania sms-ów z powiadomieniami o nadchodzących wydarzeniach i możliwością współdzielenia kalendarza). Omówiła również Google Apps i możliwości zastosowania tej aplikacji przez nauczycieli w szkole. Prelegentka zwróciła obecnym uwagę na przykładowe, bezpłatne aplikacje online takie jak ToonDoo (narzędzie do tworzenia komiksów) czy LearningApps (aplikacja do przygotowywania interaktywnych ćwiczeń). Prowadząca przyznała, że istnieją też wady pracy w chmurze, dla przykładu ograniczone możliwości pakietu biurowego w porównaniu z Microsoft Office, ryzyko wystąpienia awarii sieci i braku dostępu do internetu, ryzyko zmiany zasad oferowanej usługi czy pracy na niedostatecznie zabezpieczonym komputerze.

Bezpieczeństwu danych w sieci pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka poświęciła dużą część wykładu, podpowiadając, w jaki sposób stworzyć silne hasło i jak powinna wyglądać szkolna polityka bezpieczeństwa. Scharakteryzowała także zjawiska: cyberprzemocy, cyberbullyingu, sekstingu, groomingu, stalkingu. Podała wybrane statystyki dotyczące korzystania z internetu przez dzieci i młodzież oraz podkreśliła w tym kontekście rolę rodziców. Wskazała też interesujące, godne polecenia strony internetowe związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci.

Następnie uczestnicy zostali tradycyjnie zaproszeni na kilkuminutową przerwę, w czasie której mogli swobodnie porozmawiać, a także zapoznać się z przygotowaną dla nich ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Wyboru książek i czasopism związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów dokonała Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zaprezentowana poniżej, a także zamieszczona na stronie sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie.

Po przerwie uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących praktycznego korzystania z usług w chmurze. Pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka przydzieliła członkom sieci konta na Gmailu, a także udostępniła materiały z zadaniami, prezentację omawianą podczas części wykładowej, infografikę o dozwolonym użytku materiałów w edukacji zgodnie z prawem autorskim oraz poradnik dotyczący ochrony danych osobowych. Członkowie sieci utworzyli na dyskach sieciowych dokumenty tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne, które następnie udostępnili sobie za pomocą e-maila. Następnie pracowali w sposób synchroniczny na jednym wybranym dokumencie. W kolejnym etapie nauczyciele przystąpili do tworzenia prezentacji, jej udostępniania innym i wspólnej pracy na tym dokumencie. Dodatkową pomoc uczestnikom oferowały w trakcie ćwiczeń panie doradczynie Barbara Szefler i Ewa Maria Sosna. Następnym zadaniem było utworzenie za pomocą formularza Google kwestionariusza ankiety z wykorzystaniem różnego rodzaju pytań. Podsumowaniem dla tego zadania stało się sprawdzenie odpowiedzi respondentów w formie arkusza kalkulacyjnego oraz graficzna prezentacja wyników w postaci wykresów. Na zakończenie zajęć uczestnicy mogli też przećwiczyć wybrane elementy z warsztatów we własnym zakresie.

Koordynator sieci, Barbara Szefler podziękowała pani Grażynie Szabłowicz-Zawadzkiej za szczegółowe, poparte przykładami, wyjaśnienie charakteru pracy w chmurze. Zachęciła członków sieci do systematycznego zapoznawania się z materiałami i składowymi zamieszczanymi na platformie Moodle Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz do dzielenia się pomysłami dydaktycznymi i zabierania głosu na forum sieci. Kończąc, podziękowała obecnym na spotkaniu nauczycielom i zaprosiła wszystkich na kolejne spotkanie w kwietniu.

 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Specjalne potrzeby edukacyjne - wybór publikacji książkowych do pobrania

Dyskalkulia - wybór artykułów z czasopism do pobrania


 ilość odsłon: 1157
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń