plen
Aktualności
2016-12-15 02:09:00 Edukacja matematyczna i nowe technologie sieć współpracy i samokształcenia – pierwsze spotkanie drugiego roku pracy

9 grudnia 2016 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie drugiego roku pracy sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Wyżej wymieniona sieć została założona w grudniu 2015 r. Jest przeznaczona dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych stosowaniem nowych technologii w edukacji. Ośrodkami odpowiedzialnymi za organizację sieci są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób – koordynator, moderatorzy, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, ekspert oraz nauczyciele matematyki i informatyki wszystkich etapów edukacyjnych.

Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała Barbara Szefler, koordynator sieci, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych. Podziękowała za gościnność i obecność na spotkaniu p. dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Dorocie Komendzińskiej. Następnie wymieniła moderatorów sieci z ramienia TODMiDN – Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych), Grażynę Szabłowicz-Zawadzką (doradczynię metodyczną informatyki) oraz moderatorów z ramienia Biblioteki, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i Joannę Wosik.

W części organizacyjnej spotkania Barbara Szefler zaprezentowała zebranym plan pracy sieci na najbliższy rok, zakładający 4 spotkania stacjonarne (odbędą się w styczniu, marcu i kwietniu), a także tworzenie bazy metodycznej oraz wymianę doświadczeń i analizę dobrych praktyk na platformie Moodle. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia udziału wystawione przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Osoby, które dołączyły do sieci w tym roku podpisały deklarację uczestnictwa w pracach sieci oraz zgodę na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Następnie koordynator przedstawiła plan bieżącego spotkania, na które została zaproszona w roli eksperta doktor Małgorzata Gut, pracownik Katedry Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która przygotowała wykład zatytułowany Deficyty poznawcze w dyskalkulii – wspomagane komputerowo metody diagnozy i terapii.
Druga część zajęć zatytułowana E-podręczniki – nauka online. Multimedialne materiały wspomagające pracę nauczyciela i ucznia została opracowana przez Marzenę Jarocką i Izabellę Milewską-Wartę, nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Doktor Małgorzata Gut na początku swojego wystąpienia zaprezentowała czynniki biologiczne, edukacyjne oraz doświadczenie i trening, jako te, które mają wpływ na powstawanie deficytów matematycznych. Omówiła modele rozwoju zdolności matematycznych z uwzględnieniem m.in. podłoża neuronalnego oraz poznawczej reprezentacji liczb na różnych etapach rozwoju dziecka np. w okresie niemowlęctwa, okresie przedszkolnym i nauki szkolnej. Prelegentka wyjaśniła pojęcie poczucia liczby (number sense) jako umiejętności wrodzonej, która pozwala na szybkie określenie liczebności małych zbiorów, odróżnianie dwóch przedmiotów od trzech oraz szacowanie większej liczby elementów. Następnie omówiła powiązania pomiędzy matematyką a zdolnościami przestrzennymi i uwagą, które to mają kluczowe znaczenie w opanowaniu wszystkich zdolności matematycznych.
W dalszej części wykładu doktor Małgorzata Gut przybliżyła członkom sieci efekt dystansu, efekt wielkości oraz efekt SNARC (czyli szybszą reakcję prawej ręki na cyfry o wysokiej wartości, a na cyfry o niskiej wartości lewej ręki). Przedstawiła zależności pomiędzy efektem SNARC a uwagą oraz wyjaśniła od czego zależy i od czego nie zależy występowanie tego efektu. Następnie prelegentka zapoznała uczestników spotkania z definicją dyskalkulii rozwojowej oraz omówiła, z jakimi deficytami mózgu wiąże się to zaburzenie.
Kolejnym punktem prezentacji było zademonstrowanie komputerowego testu do oceny podstawowych umiejętności matematycznych PROKALKULIA 6-9. Test został opracowany przez badaczy Pracowni Gier Terapeutycznych i Badania Procesów Poznawczych "GameLab", będącej częścią Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK i przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Test składa się z różnego rodzaju zadań diagnostycznych, obejmuje m.in. porównywanie liczb reprezentowanych w tym samym lub w różnym formacie, szacowanie liczebności, stroop numeryczny, określanie miejsca liczby na osi liczbowej. Prelegentka podkreśliła zalety testu komputerowego – jest on przede wszystkim bardziej precyzyjny i mniej czasochłonny od testu typu papier/ołówek zarówno dla osoby badanej, jak i diagnozującej. Automatycznie po wykonaniu testu zostają obliczone wszystkie wskaźniki do zadań z interpretacją oraz podawane są wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem, u którego wykryto deficyty umiejętności matematycznych.
Kolejnym punktem wykładu był pokaz matematycznej gry komputerowej Kalkulilo. Gra przeznaczona jest do pomocy dzieciom z deficytami umiejętności matematycznych takimi jak dyskalkulia, może być także wykorzystywana do wspomagania nauczania matematyki w klasach 1-3. Gra składa się z rozmieszczonych w przestrzeni wartości liczbowych, które są prezentowane w różnych formatach z odpowiednio dobranymi dźwiękami. Gracz kieruje statkiem kosmicznym, strzela i omija przeszkody. Zadbano także o przejrzysty system motywowania i nagradzania (punkty, nagrody i odznaki).
Uczestnicy spotkania podczas wykładu mieli możliwość zadawania pytań doktor Małgorzacie Gut. Nauczyciele chętnie opowiadali o napotykanych trudnościach podczas pracy z uczniem ujawniającym deficyty umiejętności matematycznych, dzielili się także własnymi pomysłami ułatwiającymi nauczanie matematyki.

Podsumowując spotkanie, koordynator sieci Barbara Szefler podziękowała doktor Małgorzacie Gut za interesujące przedstawienie problemu, a uczestnikom za przybycie na 3-godzinne spotkanie i chęć współtworzenia sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie. Koordynator poinformowała uczestników, że zajęcia dotyczące platformy e-podręczników zostają przeniesione na następne spotkanie, dotyczyć ono będzie stosowania mediów społecznościowych w edukacji. Spotkanie zaplanowano 12 stycznia 2017 roku – informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przypomniane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
Barbara Szefler zaprosiła ponadto wszystkich uczestników spotkania do zapoznania się z przygotowaną dla nich ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Wyboru książek i czasopism związanych z dyskalkulią i trudnościami w uczeniu się matematyki dokonała Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Lista książek prezentowanych na spotkaniu do pobrania

PRZYDATNE LINKI:

Neurodio

Promathematica

  ilość odsłon: 1098
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń