plen
Aktualności
2017-01-20 11:53:00 Edukacja matematyczna i nowe technologie sieć współpracy i samokształcenia – drugie spotkanie drugiego roku pracy

12 stycznia 2017 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się drugie, warsztatowe spotkanie kolejnego roku pracy sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Wymieniona sieć jest realizowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Zgodnie z założeniami sieci byli to nauczyciele matematyki i informatyki wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani stosowaniem nowych technologii w edukacji oraz koordynator i moderatorzy sieci.

Uczestników spotkania powitała Barbara Szefler, koordynatorka sieci, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych. W związku z dołączeniem do sieci kilku nowych osób, Barbara Szefler przedstawiła osoby odpowiedzialne za utworzenie sieci z ramienia TODMiDN – Grażynę Szabłowicz-Zawadzką (doradczynię metodyczną informatyki) i Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych), oraz z ramienia Biblioteki, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i Joannę Wosik, poprosiła także o przedstawienie się wszystkich obecnych na spotkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pracy. Kolejnym krokiem było omówienie przez Barbarę Szefler harmonogramu 3-godzinnego spotkania i przybliżenie nowym członkom sieci zasad jej pracy. Dodatkowo koordynatorka zaprezentowała uczestnikom nieposiadającym kont na platformie Moodle Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli proces rejestracji oraz zamieszczone tam już materiały i składowe kursu przeznaczone dla członków sieci.

W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty E-podręczniki – nauka online. Multimedialne materiały wspomagające pracę nauczyciela i ucznia, które przygotowały Marzena Jarocka i Izabella Milewska-Warta, pracujące w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

W pierwszej części zajęć Izabella Milewska-Warta przybliżyła uczestnikom spotkania projekt e-podręczniki.pl, w ramach którego powstała platforma zawierająca otwarte materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Treści znajdujące się w e-podręcznikach są zgodne z podstawą programową, a większość z nich jest udostępniona na wolnych licencjach. Twórcami e-podręczników są Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z partnerami merytorycznymi podzielonymi na cztery grupy: edukacja wczesnoszkolna – Grupa Edukacyjna S.A., przedmioty humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski, przedmioty przyrodnicze – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, matematyka i przedmioty informatyczne – Politechnika Łódzka. Prelegentka omówiła zawartość e-podręczników, na które składa się ok. 13 tysięcy obiektów interaktywnych, 4 tysiące filmów, 25 tysięcy ilustracji, 1700 pozalekcyjnych zasobów dodatkowych, takich jak: scenariusze lekcji, wirtualne wycieczki, testy i sprawdziany. W dalszej części prezentacji Izabella Milewska-Warta przedstawiła strategię rozwoju platformy e-podreczniki.pl do marca 2018 roku. Strategia ta zakłada m.in. opracowanie abstraktów w języku angielskim, opracowanie materiałów do muzyki, plastyki, wiedzy antycznej i języka łacińskiego. Na zakończenie części wykładowej prowadząca zaprezentowała stronę, na której prowadzone są zapisy na kolejne edycje bezpłatnego kursu e-learningowego Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się.
Warsztatową część zajęć poświęconą e-podręcznikom poprowadziła Marzena Jarocka. Uczestnicy spotkania zarejestrowali się na platformie e-podreczniki.pl oraz zapoznali się z zakładkami i funkcjonalnościami strony. Prowadząca zaprezentowała wybrany e-podręcznik do nauki matematyki i omówiła możliwość pobrania go na dysk komputera w postaci pliku .pdf, wydrukowania w formie tradycyjnej oraz pobrania kodu QR na urządzenie mobilne. Kolejnym punktem warsztatów było przeglądanie zawartości wybranego e-podręcznika za pomocą interaktywnego spisu treści oraz prezentacja i realizacja wspólnie z uczestnikami różnego rodzaju zadań zamieszczonych w jego treści. W dalszej części zajęć uczestnicy przećwiczyli przydatną funkcjonalność, czyli tworzenie zakładek i notatek z wybranego fragmentu e-podręcznika oraz zapoznali się z zawartością swojego konta na platformie. Na zakończenie części warsztatowej prelegentka zaprezentowała uczestnikom zalety zakładki Zasoby, w której nauczyciele wyszukiwali treści i e-zasoby w postaci dodatkowych multimediów.

Kolejnym punktem spotkania były zajęcia pt. Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji, które poprowadziła koordynatorka sieci Barbara Szefler. W części wykładowej prowadząca podała definicję mediów społecznościowych, do których zaliczyła serwisy społecznościowe, kontentowe, typu wiki, informacyjne oraz blogi, mikroblogi, platformy e-learningowe, fora dyskusyjne i czaty. Prelegentka omówiła, jakie media społecznościowe są najczęściej wykorzystywane na świecie i w Polsce oraz zaprezentowała wyniki badań prezentujące Co dzieje się w ciągu jednej minuty w Internecie? ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.
Następnie Barbara Szefler przybliżyła zebranym wyniki badań firmy Librus, które dotyczyły wykorzystania komputera i mediów społecznościowych przez nauczycieli zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Zwróciła również uwagę na zagrożenia płynące z bezrefleksyjnego korzystania z internetu m.in. cyberprzemoc, uzależnienie od komputera, niekorzystny wpływ na rozwój społeczny spowodowany zaniedbywaniem kontaktów w realnym życiu. W nawiązaniu do powyższego Barbara Szefler zaprezentowała stronę internetową Dziecko w sieci, prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie znajdują się krótkie filmy animowane z morałem o zagrożeniach w sieci dla dzieci i młodzieży.
W dalszej części wykładu prelegentka omówiła: serwisy społecznościowe z podziałem na towarzyskie i zawodowe; serwisy kontentowe, które służą do umieszczania i udostępniania różnego rodzaju plików, np. filmów, grafiki, muzyki, prezentacji multimedialnych, treści encyklopedycznych; blogi wraz z podziałem na blogi tekstowe, fotoblogi, wideoblogi, audioblogi, mikroblogi; WebQuest, który jest metodą projektu zorientowaną na uczniowskie badanie wykorzystujące instrukcję umieszczoną na stronie internetowej; Wiki, czyli strony WWW, które można oglądać oraz tworzyć, edytować i zmieniać za pomocą przeglądarki internetowej; platformy e-learningowe, które umożliwiają współpracę i komunikację na poziomie nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, uczeń-uczeń i wyposażone są m.in. w fora dyskusyjne, czaty, pocztę elektroniczną; aplikacje Google przydatne w pracy nauczyciela m.in. Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Maps, Google Earth, Google Art, Books, Scholar. Kolejnym punktem wykładu były otwarte zasoby edukacyjne, do których należą powszechnie dostępne i darmowe materiały edukacyjne w formie cyfrowej, np. scenariusze lekcji, podręczniki, testy, symulacje. Na zakończenie części wykładowej prowadząca przedstawiła gry edukacyjne i wskazała na ich ogromną przydatność w nauczaniu.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na kilkuminutową przerwę, w czasie której mogli poznać się bliżej, wymienić opinie, a także zapoznać się z przygotowaną dla nich ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Wyboru książek i czasopism związanych z edukacją matematyczną, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw w nauczaniu matematyki dokonała Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Po przerwie rozpoczęła się część warsztatowa zajęć Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji, podczas której uczestnicy rozpoczęli pracę w serwisie YouTube, w którym, za pomocą zakładki Menedżer filmów, utworzyli Playlisty z wyszukanych w portalu filmów i wideoklipów. Następnie prelegentka zademonstrowała przesyłanie filmu i zdjęć z dysku komputera do serwisu YouTube. Ostatnim elementem zajęć było utworzenie filmu z efektami przejścia z przesłanych wcześniej zdjęć w serwisie YouTube.

Na zakończenie koordynatorka sieci, Barbara Szefler poinformowała uczestników o kolejnym spotkaniu sieci, które zaplanowano 2 marca 2017 roku. Będzie ono poświęcone bezpłatnej platformie do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów Kahoot! oraz wykorzystaniu metody Montessori w nauczaniu matematyki.
Informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przypomniane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Lista książek prezentowanych na spotkaniu do pobrania

 ilość odsłon: 904
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń