plen
Aktualności
2018-01-20 08:32:00 Inauguracja działalności sieci współpracy i samokształcenia – Nauczyciel matematyki w sieci

27 listopada 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, będącym jednocześnie siedzibą Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel matematyki w sieci. Uczestniczyło w nim 17 osób. Sieć jest przeznaczona dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych rozwijaniem warsztatu zawodowego oraz stosowaniem nowych technologii w edukacji. Ośrodkami odpowiedzialnymi za działalność sieci są: Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Warto zaznaczyć, że pracownicy wymienionych instytucji, w latach 2015-2017, prowadzili sieć współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Doświadczenia i wymierne efekty działalności wspomnianej sieci zadecydowały o kontynuacji formuły spotkań, jednakże pod zmienioną nazwą, oddającą większy nacisk kładziony na angażowanie nauczycieli matematyki w posługiwanie się nowoczesnymi, dostępnymi w internecie narzędziami.

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia, w której nauczyciele uzyskują zorganizowane wsparcie i rozwijają swój warsztat pracy poprzez współpracę
w międzyszkolnym zespole. W ramach działania sieci organizatorzy proponują konsultacje metodyczne z ekspertami, wykłady oraz bezpłatne, atrakcyjne warsztaty, dostosowane do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez uczestników sieci. Z założenia uczestnicy spotykają się ze sobą zarówno stacjonarnie, jak i współpracują na platformie e-learningowej Moodle.

Zebranych w sali warsztatowej CKU uczestników spotkania powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie moderator sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Następnie Barbara Szefler przedstawiła koordynatora sieci z ramienia TODMiDN – Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych) oraz wymieniła koordynatorów z ramienia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i Joannę Wosik. Przywitała również w roli eksperta pana Michała Szymczaka, doradcę ds. przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości TODMiDN, który przygotował dla obecnych zajęcia poświęcone programowi TeX.

Następnie pani Barbara Szefler zaprezentowała zebranym tematykę i harmonogram pracy sieci, zakładający 4 spotkania stacjonarne (odbędą się one w listopadzie, styczniu, marcu i kwietniu), a także koncepcję tworzenia bazy metodycznej, wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk na platformie Moodle. Pierwszy rok pracy sieci Nauczyciel matematyki w sieci potrwa 6 miesięcy (od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.). Sieć będzie grupą zamkniętą, a informacje zamieszczane na platformie Moodle będą widoczne wyłącznie dla jej członków. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia udziału wystawione przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli CKU oraz list gratulacyjny na ręce pracodawcy.

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie przez uczestników deklaracji uczestnictwa
w pracach sieci oraz zgody na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Osoby, które wcześniej nie wypełniły ankiety elektronicznej miały okazję przekazać swoje uwagi w wersji papierowej. Odbyła się też krótka prezentacja platformy Moodle TODMiDN; członkowie sieci mogli zarejestrować własne konto na platformie i krótko przetestować zasady jego działania.

Następnie pani Barbara Szefler oddała głos panu Michałowi Szymczakowi, który przybliżył zebranym tworzenie tekstów matematycznych i prezentacji w programie TeX. Twórcą programu TeX jest Donald Knuth, amerykański matematyk i informatyk, który ostateczną wersję programu zaprezentował w 1985 roku. TeX jest profesjonalnym programem przeznaczonym do składu tekstów oraz wzorów matematycznych. Używany jest m.in. przy składaniu tekstów naukowych (broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, stron HTML). Zawiera gotowe pakiety poleceń przydatnych przy tworzeniu publikacji (automatyczne numerowanie równań, tworzenie skorowidzów, tabel, spisu skrótów, wstawianie prostych ilustracji). Nazwa programu pochodzi z alfabetu greckiego: użyto pierwszych trzech liter, tworzących początek wyrazu technē (tau, epsilon, chi), z którego wywodzi się słowo technika.

Najważniejsze zalety programu to: dostępność plików źródłowych oprogramowania, dzięki czemu powstają kolejne wersje bazujące na oryginalnym kodzie, rozszerzające możliwości systemu, ponadto współdziałanie z dowolną platformą sprzętową/systemową, co umożliwia uzyskanie tego samego efektu podczas pracy na dowolnym komputerze oraz podkreślana przez użytkowników stabilność działania. Do szybkiego wzrostu popularności TeX-a w publikacjach naukowych przyczyniło się także docenienie go przez prestiżowe wydawnictwa i czasopisma z zakresu nauk ścisłych, przyjmujące artykuły zapisane w tym programie.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość tworzenia, na zainstalowanych wcześniej wersjach programu, dokumentów oraz pracy z edytorem TeX-a. Pan Michał Szymczak przekonywał zebranych, że instalacja programu nie jest trudna, a korzyści z jego stosowania bardzo wymierne. Przygotował również materiały poszkoleniowe, które mogą ułatwić samodzielną pracę w programie TeX.

Podczas przerwy członkowie sieci mieli okazję przejrzeć pozycje z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, związane z nauczaniem matematyki, przygotowane na spotkanie przez nauczyciela bibliotekarza, panią Joannę Wosik. Obecni nauczyciele zostali też poinformowani o możliwości bezpłatnego zapisu do biblioteki, a także przeglądania zbiorów w katalogu on-line.

Kończąc pierwsze spotkanie nowej sieci pani Barbara Szefler podziękowała panu Michałowi Szymczakowi za przedstawienie problemu, a uczestnikom za przybycie na zajęcia i chęć współtworzenia sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Pani Szefler przypomniała również, że informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zaprosiła wszystkich do systematycznego zapoznawania się z materiałami publikowanymi na platformie Moodle, a także do zabierania głosu na forum dyskusyjnym sieci.

 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Edukacja matematyczna - lista książek do pobrania

 


 ilość odsłon: 819
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-11-14 12:36:27

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń