plen
Aktualności
2018-04-13 02:45:00 "Nauczyciel matematyki w sieci" - trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia


19 marca 2018 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel matematyki w sieci. Sieć została zaplanowana i jest realizowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. W spotkaniu wzięło udział 23 osoby – koordynator, moderatorzy, zaproszeni eksperci oraz nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych.

Uczestników spotkania powitała pani Barbara Szefler, koordynator sieci, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych. W skrócie przedstawiła sprawy organizacyjne – termin następnego, ostatniego w tym roku szkolnym, spotkania, prelegentów, a także omówiła dotychczasowe wyniki pracy w ramach prowadzonej sieci. Następnie przedstawiła i oddała głos prowadzącemu zajęcia panu Tomaszowi Masłowskiemu, nauczycielowi matematyki i wicedyrektorowi Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu. Zajęcia dotyczyły tematu najczęściej popełnianych błędów na matematyce przez uczniów. W swoim wystąpieniu pan Tomasz Masłowski zaprezentował rodzaje błędów poparte konkretnymi przykładami. Wskazał, jakie błędy uczniowie popełniają najczęściej w obliczaniu procentu danej liczby np. podczas wyliczania wzrostu procentowego ceny towarów czy też inflacji. Kolejne działania, w których młodzież się często myli, dotyczą podnoszenia liczby do kwadratu i sześcianu, jak również wyciągania pierwiastka kwadratowego. Uczniowie często nie potrafią poprawnie stosować wzorów skróconego mnożenia oraz wyznaczać liczbę odwrotną i przeciwną. Zwrócono uwagę na trudności młodzieży w stosowaniu notacji wykładniczej, która polega na skracaniu zapisu wielocyfrowych liczb lub liczb o wielu miejscach po przecinku. Dodatkowo pan Tomasz Masłowski wyczerpująco wyjaśnił, w jaki sposób uczniowie myślą, obliczając błędnie zaprezentowane przykłady. Dodatkowo nauczyciele podczas dyskusji zastanawiali się, w jaki sposób zmotywować uczniów do nauki zagadnień matematycznych, które zdaniem młodzieży nie przydadzą się im w późniejszym życiu zawodowym i codziennym.

Kolejnym punktem spotkania była kilkuminutowa przerwa, w czasie której członkowie sieci mogli swobodnie porozmawiać, a także zapoznać się z przygotowaną dla nich literaturą. Wyboru książek związanych z dyskalkulią i trudnościami w uczeniu się matematyki dokonała pani Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz z Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zaprezentowana poniżej, a także zamieszczona na stronie sieci Nauczyciel matematyki w sieci.

Po przerwie rozpoczęła się druga część zajęć, którą poprowadziła Agnieszka Fajfer, pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu. Prelegentka przygotowała wykład na temat dyskalkulii. Prowadząca na początku swojego wystąpienia zaprezentowała koncepcję zmysłu numerycznego oraz przedstawiła modele rozwoju zdolności matematycznych z uwzględnieniem m.in. poznawczej reprezentacji liczb na różnych etapach rozwoju dziecka. Podczas wykładu zaprezentowane zostały poszczególne struktury mózgowe, które odgrywają ważną rolę w poznaniu matematycznym, takie jak: istota biała, kora przedczołowa, zakręt kątowy lewy, bruzda śródciemieniowa. Omówiono również schemat modelu potrójnego kodowania, efekt dystansu numerycznego, efekt wielkości oraz efekt SNARC. W kolejnej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z definicją dyskalkulii rozwojowej oraz korelatami mózgowymi, które charakteryzują to zaburzenie, takie jak: zmiany wewnątrz obszarów ciemieniowych i skroniowo-ciemieniowych odpowiedzialnych za przetwarzanie liczb w formie symbolicznej, obniżona aktywacja obszarów ciemieniowych podczas porównywania liczebności, zmniejszona objętość istoty szarej mózgu w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie liczebności. Przybliżono nauczycielom objawy dyskalkulii rozwojowej, do których zalicza się: brak lub odwrócony efekt dystansu numerycznego, deficyty w zakresie porównywania liczb, około 5-letnie opóźnienie w stosunku do norm wiekowych w zakresie porównywania liczebności, problemy z liczeniem na palcach, problemy z zapamiętywaniem i wydobywaniem z pamięci faktów arytmetycznych, stosowanie niedojrzałych strategii wykonywania obliczeń. Pani Agnieszka Fajfer omówiła również trudności, jakie napotyka dziecko cierpiące na dysleksję podczas nauki matematyki, do najczęstszych należą problemy w: liczeniu werbalnym, zapamiętywaniu faktów liczbowych i zasad dokonywania obliczeń, posługiwaniu się kalkulatorem, rozwiązywaniu zadań tekstowych, posługiwaniu się miarami, figurami i przestrzenią, porządkowaniu danych. Dodatkowo zwrócono uwagę na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka chorego na dyskalkulię, u którego można zaobserwować obniżającą się motywację do nauki, wykształcający się negatywny obraz siebie jako ucznia, trudności w adaptacji społecznej, niską odporność na frustrację i stres, wypracowanie niewłaściwych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zagadnieniem lęku przed matematyką, przyczynami jego powstawania oraz wpływem lęku na procesy poznawcze i osiągnięcia szkolne. Na zakończenie wywiązała się dyskusja, podczas której nauczyciele opowiadali o napotykanych problemach podczas pracy z uczniem ze zdiagnozowaną dyskalkulią.

Podsumowując spotkanie, koordynator sieci Barbara Szefler podziękowała uczestnikom za przybycie na 3-godzinne spotkanie. Pani Barbara Szefler przypomniała uczestnikom o terminie kolejnego spotkania sieci, które zaplanowano na 16 kwietnia 2018 roku. Będzie ono poświęcone egzaminowi ósmoklasisty oraz pracy z uczniem mającym trudności z matematyką. Powyższe informacje zostaną przypomniane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
 

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Dyskalkulia - lista książek do pobrania

Dyskalkulia - lista artykułów do pobrania ilość odsłon: 684
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-11-14 12:36:27

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń