plen
Aktualności
2018-06-07 08:51:00 Nauczyciel matematyki w sieci – czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

16 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się czwarte spotkanie sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Było to ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współorganizowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, a przeznaczonej dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Sieć jest kontynuacją sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie prowadzonej w latach 2015-2017. W spotkaniu wzięło udział 27 osób – koordynator, moderatorzy oraz członkowie sieci.

Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie koordynator sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Następnie przedstawiła moderatora sieci z ramienia TODMiDN – panią Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych i gimnazjów) oraz wymieniła moderatorów z ramienia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i JoannęWosik.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez panią Barbarę Szefler tematyki spotkania sieci oraz powitanie prelegentów: pana Tomasza Masłowskiego, nauczyciela matematyki w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu oraz pana Piotra Nodzyńskiego, nauczyciela matematyki w GiLA w Toruniu.

Następnie pani Barbara Szefler poprowadziła zasadniczą część spotkania, poświęconą pracy z uczniem, mającym trudności z matematyką. W swoim wystąpieniu pani Barbara Szefler przedstawiła wybrane przepisy prawa oświatowego dotyczące ucznia mającego trudności w nauce, wskazała, jakie czynniki mają wpływ na efekty uczenia się i nauczania, po czym omówiła przyczyny niepowodzeń szkolnych i możliwości ich przezwyciężania. Pani Barbara Szefler poświęciła dużo uwagi na to, w jaki sposób rozpoznać ucznia, mającego trudności z matematyką oraz jak pracować z takim uczniem podczas zajęć szkolnych i w czasie pozalekcyjnym, a także zwróciła uwagę na to, jak oceniać efekty pracy ucznia, mającego trudności z matematyką.

Po wystąpieniu pani Barbary Szefler odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy sieci wymieniali się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniami mającymi trudności z matematyką.

Po dyskusji była kilkuminutowa przerwa, podczas której członkowie sieci mogli swobodnie porozmawiać oraz zapoznać się z przygotowaną dla nich literaturą. Wyboru książek związanych z pracą z uczniem mającym trudności z matematyką dokonała pani Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zamieszczona na platformie Moodle TODMiDN  i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna część spotkania, dotycząca egzaminu ósmoklasisty z matematyki, którą poprowadzili: pan Tomasz Masłowski i pan Piotr Nodzyński. Pan Tomasz Masłowski przedstawił zasady zdawania tego egzaminu oraz zapoznał uczestników z treściami i umiejętnościami, które będą wymagane na tym egzaminie. Następnie omówił przykładowy arkusz egzaminacyjny, zamieszczony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl.  Pan Piotr Nodzyński przedstawił  zaś materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się pozycja pt. „Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Z nami to możliwe” autorstwa Doroty Masłowskiej, Elżbiety Mentzen i Piotra Nodzyńskiego, wydanej przez wydawnictwo Aksjomat w Toruniu w 2018 r.

Na zakończenie spotkania, koordynator sieci pani Barbara Szefler podziękowała prelegentom oraz wszystkim uczestnikom sieci za przybycie na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel matematyki w sieci. Pani Barbara Szefler podsumowała pracę sieci w bieżącym roku szkolnym oraz zaprosiła uczestników do udziału w pracach sieci w następnym roku szkolnym. Na zakończenie pani Barbara Szefler przekazała informację, że zaświadczenia o uczestnictwie w pracach sieci będą do odbioru na początku czerwca b. r. w CKU-TODMiDN w Toruniu, przy placu św. Katarzyny 8.
 

Książki prezentowane na spotkaniu

Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki 
- lista książek do pobrania

 

 

 ilość odsłon: 656
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-11-14 12:36:27

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń