"Syn - minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku..."


Cyprian Norwid – patron roku 2021


Wykład online

 

 

Wykład online odbędzie się 16 marca (wtorek) 2021 r., początek o godzinie 17:00 (link do wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikom pocztą elektroniczną).

 

 

 

Imię i nazwisko
Jest Pani/Pan:
nauczycielem przedmiotu
nauczycielem bibliotekarzem
pedagogiem
bibliotekarzem
studentem
inny zawód wykonywany (proszę podać) 
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji wykładu online
"Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku…” Cyprian Norwid – patron roku 2021.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.