"Wiem jak znaleźć aktualną i wartościową literaturę fachową" : warsztaty dla uczestników projektu "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".


Warsztaty odbędą się 10 grudnia (wtorek), w godzinach 15.00-19.00, w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 4.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

 

Imię i nazwisko
Jest Pan/Pani:
nauczycielem
studentem
Nazwa placówki
Nauczany przedmiot/przedmioty:
Czy bierze Pan/Pani udział w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego":
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji warsztatów "Wiem jak znaleźć  aktualną i wartościową literaturę fachową". Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W czasie warsztatów bedą wykonywane zdjęcia, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w celach sprawozdawczych.