Anaruk non-fiction - wykład


Organizatorami wykładu są Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki UMK oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Wykład odbędzie się 9 marca 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej, w godzinach 16-18.00.

 

 

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko
Nazwa placówki
Jest Pan/i:
nauczycielem
nauczycielem bibliotekarzem
pedagogiem
psychologiem
inny zawód wykonywany (proszę podać) 
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji wykładu "Anaruk non-fiction".

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
(ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.