Licencja na czytanie IV


Konferencja odbędzie się 27 marca (środa) 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu, w godzinach 14.00-18.30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko
Nazwa placówki
Jest Pan/i:
nauczycielem
nauczycielem bibliotekarzem
bibliotekarzem
inny zawód wykonywany (proszę podać) 
Czy wykorzystuje Pan/i komiks w celach dydaktycznych?
Brał/a Pan/i udział w ubiegłorocznej Konferencji:
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji konferencji „Komiks? Obecny!". Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W czasie konferencji bedą wykonywane zdjęcia, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w celach sprawozdawczych.