Seminarium "Bezpieczeństwo: enter ".


Organizatorem seminarium jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Seminarium odbędzie się 24 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej, w godzinach 14.30-18.30.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko
Nazwa placówki
Jest Pan/i:
nauczycielem
nauczycielem bibliotekarzem
bibliotekarzem
inny zawód wykonywany (proszę podać) 
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji seminarium "Bezpieczeństwo: enter".

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
(ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.