Canva


Tworzenie grafik do zastosowania w edukacji i promocji

szkolenie online

11 maja 2021 r.
godz. 13.00-14.00

 

Organizatorem szkolenia online jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko
Jest Pan/Pani:
nauczycielem
nauczycielem bibliotekarzem
inny zawód wykonywany (proszę podać) 
E-mail do kontaktu:

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji szkolenia Canva – tworzenie grafik do
zastosowania w edukacji i promocji
.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.