Logo BIP

Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2023 r.

 

1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) 6 625 510,65 - PLN
2. Środki trwałe 404 105,01 - PLN
3. Wartości niematerialne i prawne 243 934,13 - PLN
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) 113 933,49 - PLN
5. Wyposażenie 1 121 842,08 - PLN
6. Zbiory biblioteczne 2 240 033,43 - PLN
  Ogółem 10 749 358,79 - PLN