Logo BIP

Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2018 r.

 

1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) 6 597 528,15 - PLN
2. Środki trwałe 654 219,48 - PLN
3. Wartości niematerialne i prawne 238 002,60 - PLN
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) 113 933,49 - PLN
5. Wyposażenie 1 038 186,65 - PLN
6. Zbiory biblioteczne 1 981 419,75 - PLN
  Ogółem 10 623 290,12 - PLN