Logo BIP

Instrukcja załatwiania spraw

Sprawy organizacyjno-administracyjne przyjmuje i załatwia sekretariat w godzinach urzędowania administracji Biblioteki.
 

Sprawy związane z działalnością merytoryczną Biblioteki należy załatwiać w Wypożyczalni i Czytelni, w godzinach otwarcia placówki. Sposób załatwiania tych spraw określają REGULAMINY funkcjonujące w Bibliotece.