Logo BIP

Aneks do regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
z dnia 30 czerwca 2007 r.

 
 

1. Na podstawie § 21 Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu ustalam następującą wysokość opłat przewidzianych w Regulaminie:
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ OPŁATY (W ZŁ)
1. kaucja 100,-zł za 3 wol.
2. kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych – od 1 wol. za każdy rozpoczęty dzień roboczy 0,20
3. koszt upomnienia drogą pocztową – list zwykły 3,-
4. koszt upomnienia ponownego drogą pocztową – list polecony 5,-
5. koszt upomnienia ostatecznego drogą pocztową – list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 10,-
6. koszt upomnienia na telefon stacjonarny 1,-
7. koszt upomnienia na telefon komórkowy 2,-
8. koszt upomnienia pocztą elektroniczną 1,-
9. kara za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych – opłata szacowana w zależności od bieżącej wartości użytkowej oraz stopnia uszkodzenia bądź zniszczenia min. 10,-
10. wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10,-
11. kserokopie – 10 impulsów na karcie magnetycznej 2,50
12. kserokopie – 30 impulsów na karcie magnetycznej 5,-
13. kserokopie – 50 impulsów na karcie magnetycznej 7,50
14. wydruk czarno-biały jednostronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 0,50
15. wydruk czarno-biały dwustronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 0,40
16. wydruk kolorowy jednostronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 1,-
17. wydruk kolorowy dwustronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 0,80
18. skanowanie materiałów – za każdy skan bez względu na format (max.A3) 3,-
19. wydruk czarno-biały ze skanu – za stronę A4 1,-
20. wydruk kolorowy ze skanu – za stronę A4 2,-
21. wypożyczenie międzybiblioteczne – opłata szacowana w zależności od faktycznie poniesionych kosztów min. 6,50


2. Aneks wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.
 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.


Konto bankowe przeznaczone na wpłatę kaucji:
Biblioteka Pedagogiczna
87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4
64 1020 5011 0000 9402 0119 6997
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: Kaucja

dokument w formacie DOC