Logo BIP

Aneks do regulaminu Biblioteki Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Na podstawie § 21 Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ustalam następującą wysokość opłat przewidzianych w Regulaminie:

Cennik opłat i usług

OPŁATY

Kaucja - za 3 wol.

100 - zł

VAT - nie podlega

 

Kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

0,20 zł

VAT - nie podlega

Od 1 wol. za każdy rozpoczęty dzień roboczy

Koszt upomnienia drogą pocztową - list zwykły

3,50 zł

VAT - nie podlega

 

Koszt upomnienia ponownego drogą pocztową - list polecony

6,00 zł

VAT - nie podlega

 

Koszt upomnienia ostatecznego drogą pocztową - list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

12,20 zł

VAT - nie podlega

 

Koszt upomnienia na telefon stacjonarny

1,00 zł

VAT - nie podlega

 

Koszt upomnienia na telefon komórkowy

2,00 zł

VAT - nie podlega

 

Koszt upomnienia pocztą elektroniczną

1,00 zł

VAT - nie podlega

 

Kara za zagubienie, uszkodzenie, zniszczenie materiałów bibliotecznych

min. 10,00 zł

VAT - nie podlega

Opłata szacowana w zależności od bieżącej wartości użytkowej oraz stopnia uszkodzenia bądź zniszczenia

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

10,00 zł

VAT - nie podlega

 

 

USŁUGI

KSEROKOPIE

netto

VAT

brutto

Kserokopie - 10 impulsów na karcie magnetycznej

2,03 zł

0,47 zł

2,50 zł

Kserokopie - 30 impulsów na karcie magnetycznej

4,07 zł

0,93 zł

5,00 zł

Kserokopie - 50 impulsów na karcie magnetycznej

6,10 zł

1,40 zł

7,50 zł

 

WYDRUKI

netto

VAT

brutto

Uwagi

 

Wydruk czarno-biały jednostronny

 

0,41 zł

0,09 zł

0,50 zł

za każdą rozpoczętą stronę A4

 

Wydruk czarno-biały dwustronny

 

0,33 zł

0,07 zł

0,40 zł

za każdą rozpoczętą stronę A4

Wydruk kolorowy jednostronny

0,81 zł

0,19 zł

1,00 zł

 

za każdą rozpoczętą stronę A4

 

 

Wypożyczenie międzybiblioteczne

12,00 zł

VAT - zwolnione

Opłata ryczałtowa za koszty przesyłki

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2017 r.

p.o. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Dorota Komendzińska

Toruń, 13 lutego 2017 r.