Logo BIP

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Wydziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

 

Toruń, dnia 14 maja 2018 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Wydziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów została wybrana Pani Agnieszka Kowalska, a w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym Pan Marcin Żynda.


Uzasadnienie

Pani Agnieszka Kowalska oraz Pan Marcin Żynda uzyskali największą liczbę punktów według kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze nauczycieli bibliotekarzy do Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.
Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazali się największą znajomością zadań wykonywanych na ww. stanowiskach.