Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

KAUCJA i KARY

wykonał: Maciej Żynda typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Osoby zainteresowane wypożyczaniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto: Biblioteka Pedagogiczna 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4 64 1020 5011 0000 9402 0119 6997 PKO Bank Polski S.A. Toruń Tytułem: kaucja Wpłaty z tytułu kar za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz za ich zgubienie lub zniszczenie należy wpłacać na konto: 10 1020 5011 0000 9102 0207 5869 Wysokość kaucji, kar i innych opłat określa Aneks
do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.