Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Aneks

wykonał: Maciej Żynda typ akcji: Dodanie akapitu artykułu
Aneks do REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

§ 7. Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają: - czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy, - pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu, - pracownicy administracji instytucji oświatowych, - pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych, - pracownicy administracji rządowej i samorządowej, - pracownicy służb socjalnych i kuratorzy sądowi, - studenci uczelni toruńskich, które rozliczają swoich słuchaczy „obiegówką”, - studenci innych uczelni, którzy mają stałe zameldowanie w Toruniu
oraz w powiatach: brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, toruńskim
i wąbrzeskim, - uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, - osoby pełnoletnie mające stały meldunek w Toruniu oraz w powiatach:
brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim,
toruńskim i wąbrzeskim
, - inne osoby – po wpłaceniu kaucji na konto Biblioteki, - inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zmiana § 7 Regulaminu wchodzi w życie z dniem 14 września 2012 roku. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Elżbieta Wykrzykowska Toruń, 13 września 2012 r.