Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

wykonał: Maciej Żynda typ akcji: Edycja artykułu

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP. Dane podstawowe W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem Biblioteki: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Biblioteki. Władze i struktura organizacyjna W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej Biblioteki: dyrektora, wydziałów i filii. Ważną częścią tego działu jest odnośnik Instrukcja załatwiania spraw, w którym zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Bibliotece oraz Formularz wniosku do pobrania. Oficjalne dokumenty Ten dział zawiera listę dokumentów prawnych, które Biblioteka jest zobowiązana publikować. Dodatkowe odnośniki Pobierz, które są dostępne pod pełnymi tekstami każdego z dokumentów pozwalają pobrać ich treść w postaci pliku w formacie DOC. Inne informacje i dokumenty W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Bibliotece, informacje o wartości mienia, którym dysponuje, oświadczenie majątkowe Dyrekcji oraz wykaz informacji nieudostępnionych w BIP.
Ogłoszenia W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów. W przypadku wybrania z menu kategorii "Przetargi" na liście udostępnionych dokumentów, oprócz ww. informacji zawarta jest również data rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu.
Informacje o biuletynie Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:
  • statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
  • dane osób upoważnionych przez Dyrekcję, które odpowiadają za treści zamieszczane na stronach BIP,
  • rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
  • instrukcję obsługi BIP.
Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP. W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.