Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych. Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.


Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP. Dane podstawowe W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem Biblioteki: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Biblioteki. Władze i struktura organizacyjna W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej Biblioteki: dyrektora, wydziałów i filii. Ważną częścią tego działu jest odnośnik Instrukcja załatwiania spraw, w którym zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Bibliotece oraz Formularz wniosku do pobrania. Oficjalne dokumenty Ten dział zawiera listę dokumentów prawnych, które Biblioteka jest zobowiązana publikować. Dodatkowe odnośniki Pobierz, które są dostępne pod pełnymi tekstami każdego z dokumentów pozwalają pobrać ich treść w postaci pliku w formacie DOC. Inne informacje i dokumenty W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Bibliotece, informacje o wartości mienia, którym dysponuje, oświadczenie majątkowe Dyrekcji oraz wykaz informacji nieudostępnionych w BIP.
Ogłoszenia W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów. W przypadku wybrania z menu kategorii "Przetargi" na liście udostępnionych dokumentów, oprócz ww. informacji zawarta jest również data rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu.
Informacje o biuletynie Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:
  • statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
  • dane osób upoważnionych przez Dyrekcję, które odpowiadają za treści zamieszczane na stronach BIP,
  • rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
  • instrukcję obsługi BIP.
Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP. W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.