Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Usunięcie artykułu
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń.
 
2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu: iod@bptorun.edu.pl
 
3. Pani/Pana dane osobowe:
1) przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
5) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 
4. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.