Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ANEKS DO REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU Z DNIA 17 września 2013 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
ANEKS do REGULAMINU Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

1. Na podstawie § 21 Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ustalam następującą wysokość opłat przewidzianych w Regulaminie:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ OPŁATY (W ZŁ)
1. kaucja - za 3 wol. 100,-zł
2. kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych – od 1 wol. za każdy rozpoczęty dzień roboczy 0,20
3. koszt upomnienia drogą pocztową – list zwykły 3,-
4. koszt upomnienia ponownego drogą pocztową – list polecony 5,-
5. koszt upomnienia ostatecznego drogą pocztową – list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 10,-
6. koszt upomnienia na telefon stacjonarny 1,-
7. koszt upomnienia na telefon komórkowy 2,-
8. koszt upomnienia pocztą elektroniczną 1,-
9. kara za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych – opłata szacowana w zależności od bieżącej wartości użytkowej oraz stopnia uszkodzenia bądź zniszczenia min. 10,-
10. wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10,-
11. kserokopie – 10 impulsów na karcie magnetycznej 2,50
12. kserokopie – 30 impulsów na karcie magnetycznej 5,-
13. kserokopie – 50 impulsów na karcie magnetycznej 7,50
14. wydruk czarno-biały jednostronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 0,50
15. wydruk czarno-biały dwustronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 0,40
16. wydruk kolorowy jednostronny – za każdą rozpoczętą stronę A4 1,-
17.
18. wypożyczenie międzybiblioteczne – opłata ryczałtowa za koszty wysyłki 9,-


2. Aneks wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 roku.

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 17 września 2013 roku