Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zarządzenie nr 9/2007 ZARZĄDZENIE Nr 9 /2007 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstów regulaminów dotyczących zasad i warunków korzystania

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
ZARZĄDZENIE NR 9/2007 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstów regulaminów dotyczących zasad i warunków korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

1. Działając na podstawie Art.2 ust.4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.) ogłaszam teksy następujących regulaminów dotyczących zasad i warunków korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu: 1) Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wraz z Aneksem 2) Regulamin Czytelni Ogólnej 3) Regulamin Czytelni Bibliograficznej 4) Regulamin Informatorium 5) Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 6) Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i reprograficznego w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu 2. Tracą moc: 1) Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z dnia 15 grudnia 2003 r. 2) Regulamin Czytelni z dnia 15 grudnia 2003 r. 3. Regulaminy wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.

dokument w formacie DOC