Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ANEKS do REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU z dnia 5 października 2009 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu

 

Aneks do REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

§ 7. Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają:

 

 • czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy,
 • pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu,
 • pracownicy administracji instytucji oświatowych,
 • pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych,
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy służb socjalnych i kuratorzy sądowi,
 • studenci uczelni toruńskich, które rozliczają swoich słuchaczy „obiegówką”,
 • studenci innych uczelni, którzy mają stałe zameldowanie w Toruniu,
 • uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych,
 • inne osoby – po wpłaceniu kaucji na konto Biblioteki,
 • inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
  Zmiana § 7 Regulaminu wchodzi w życie z dniem 5 października 2009 roku. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
  Elżbieta Wykrzykowska
  Toruń, 2 października 2009 r.