Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

KARY I KAUCJA

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu

KARY

Wpłaty z tytułu kar za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz za ich zgubienie lub zniszczenie należy wpłacać na konto:

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

10 1020 5011 0000 9102 0207 5869

Bank Polski S.A. Toruń

Tytułem: kara

 

 

 

KAUCJE

Osoby zainteresowane wypożyczaniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto:

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

64 1020 5011 0000 9402 0119 6997

PKO Bank Polski S.A.

Toruń Tytułem: kaucja

 

 

Wysokość kaucji, kar i innych opłat określa Aneks
do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.