Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ANEKS DO REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU Z DNIA 14 września 2012 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
Aneks do REGULAMINU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

§ 7. Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają:

- czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy,

- pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu,

- pracownicy administracji instytucji oświatowych,

- pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych,

- pracownicy administracji rządowej i samorządowej,

- pracownicy służb socjalnych i kuratorzy sądowi,

- studenci uczelni toruńskich, które rozliczają swoich słuchaczy „obiegówką”,

- studenci innych uczelni, którzy mają stałe zameldowanie w Toruniu oraz w powiatach: brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, toruńskim i wąbrzeskim,

- uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych,

- osoby pełnoletnie mające stały meldunek w Toruniu oraz w powiatach: brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, toruńskim i wąbrzeskim,

- inne osoby – po wpłaceniu kaucji na konto Biblioteki,

- inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Zmiana § 7 Regulaminu wchodzi w życie z dniem 14 września 2012 roku.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 13 września 2012 r.