Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ Z DNIA 30 czerwca 2007 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 

1. Korzystanie z Internetu, multimediów i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom edukacyjnym, samokształceniu oraz edukacji ustawicznej.

2. Ze stanowisk w ICIM mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani, posiadający elementarną znajomość obsługi komputera.

3. Osoby pełnoletnie korzystające z ICIM są zobowiązane okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty, a uczniowie ważną legitymację szkolną.

4. ICIM jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Dyrektora. Ostatnie 15 minut przed zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych.

5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez 1 osobę przez 1 godzinę. Przedłużenie czasu udostępnienia stanowiska jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Stanowisko pozostawione na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.

6. Użytkownicy ICIM mają prawo do:

  • korzystania z baz danych,
  • przeglądania zasobów sieci Internet,
  • pracy z pakietem Office 2003,
  • korzystania z zainstalowanych wydawnictw multimedialnych (odtwarzanie nagrań wyłącznie przez własne słuchawki),
  • odtwarzania swoich danych wyłącznie z płyt CD oraz zapisywania danych na własnych płytach CD, po wcześniejszym okazaniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych,
  • korzystania z materiałów własnych (np. książek, czasopism) po powiadomieniu dyżurującego bibliotekarza i okazaniu ich do wglądu.

7. W ICIM można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

8. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

10. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

11. W wypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy.

12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z usług ICIM.

13. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania ICIM przyjmuje Dyrektor osobiście we wszystkie wtorki w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz w formie pisemnej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie domowej Biblioteki.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 roku.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 28 czerwca 2007 r.dokument w formacie DOC