Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Aneks do regulaminu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Filii w Brodnicy z dnia 1 maja 2010 roku

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
Aneks do regulaminu Biblioteki Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Filii w Brodnicy
z dnia 1 maja 2010 roku

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD CZYTELNIKÓW

Opłaty regulaminowe:

  • kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych – od 1 wol. za każdy rozpoczęty dzień roboczy – 0,20 zł Koszty monitowania czytelników:
  • upomnienie pocztowe – list zwykły – 3 zł
  • upomnienie ponowne drogą pocztową – list polecony – 5 zł
  • upomnienie ostateczne drogą pocztową – list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 10 zł
  • upomnienie telefoniczne – 1,50 zł Usługi:
  • odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,30 zł
  • wydruk komputerowy formatu A4 – 0,30 zł
  • nośnik zapisu plików elektronicznych (dyskietka, płyta CD) – wg kosztu zakupu

Wysokość opłat obowiązuje od 1 maja 2010 r.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Elżbieta Wykrzykowska

Toruń, 1 maja 2010 r.

dokument w formacie DOC