Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu

       Plan działania Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024


       ARCHIWUM PLANÓW DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI