Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2020 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) 6 597 528,15 - PLN
2. Środki trwałe 654 219,48 - PLN
3. Wartości niematerialne i prawne 239 334,36 - PLN
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) 113 933,49 - PLN
5. Wyposażenie 1 118 181,08 - PLN
6. Zbiory biblioteczne 2 091 924,05 - PLN
  Ogółem 10 815 120,61 - PLN