Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2021 r.

wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu

 

1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) 6 597 528,15 - PLN
2. Środki trwałe 503 630,65 - PLN
3. Wartości niematerialne i prawne 237 245,76 - PLN
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) 113 933,49 - PLN
5. Wyposażenie 1 123 422,78 - PLN
6. Zbiory biblioteczne 2 122 966,59 - PLN
  Ogółem 10 698 727,42 - PLN