Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Wartości źródłem wychowania


wykład online

 

 Na białym tle bordowe napisy, na których powtórzone są informacje z sąsiadującego z grafiką tekstu.

 

Wydarzenie odbędzie się 29 marca 2023 r., godz. 17:00-18:00 (link do wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikom pocztą elektroniczną).

 

Uwaga! Niektóre nasze wiadomości mogą trafić do folderu OFERTY lub SPAM Państwa poczty elektronicznej!

 

Formularz rejestracyjny
(To pytanie jest wymagane)
Jest Pan/Pani:
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
E-mail do kontaktu:
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji wykładu online: Wartości źródłem wychowania. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.