Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Współpraca z rodzicami w czasie pandemii

 

w y k ł a d   o n l i n e

 

Żółty prostokąt z bordową ramką. U góry napisy: Współpraca z rodzicami  w czasie pandemii – wykład online. Poniżej po lewej stronie logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – narysowany ptak w okularach. Niżej napisy: Izabela Ziętara, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu, 2 grudnia (czwartek) 2021 r., godz. 14:30-15:30. W prawym dolnym rogu rysunek przedstawiający rodziców i dwójkę dzieci na tle szkoły, nad którą znajdują się koronawirusy.

 

Wykład odbędzie się 2 grudnia (czwartek) 2021 r., godz. 14:30-15:30 (link do wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikom pocztą elektroniczną).

 

Formularz rejestracyjny
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Jest Pan/Pani:
(To pytanie jest wymagane)
E-mail do kontaktu:
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji wykładu online Współpraca z rodzicami w czasie pandemii. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej (ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.