Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych

Tworzenie i udostępnianie materiałów w aplikacji Sway - warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)


Warsztaty adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą tworzyć własne zestawy materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Program zajęć obejmuje:

  • prezentację bezpłatnej aplikacji Sway,
  • przedstawienie przykładów materiałów edukacyjnych, 
  • tworzenie  i udostępnienie opracowanych przez uczestników materiałów.Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zapisy i szczegółowe informacje:
Aldona Zawałkiewicz a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
tel. 56 653 97 56 w. 11

 


 

Szukasz informacji? Wyszukuj efektywnie! : poszukiwanie publikacji na dany temat

 

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 4 dni  (z możliwością wyboru określonych tematów lub udział w całym cyklu szkoleń) . Każdego dnia 2x45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanym wyszukiwaniem literatury na dany temat.


Program zajęć obejmuje:

1. prezentację nowego katalogu Prolib Integro,
2. przedstawienie mechanizmu oraz możliwości wyszukiwania fasetowego,
3. wyszukiwanie wybranych form publikacji:

  • publikacje dydaktyczne i informacyjne,
  • publikacje naukowe i fachowe, poradniki i przewodniki,
  • literatura piękna, literatura faktu, eseje i publicystyka,
  • zbiory specjalne.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zapisy i szczegółowe informacje:
Ilona Pawłowska  i.pawlowska@bptorun.edu.pl
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
tel. 56 653 97 56 w. 34

 


 

Wyszukiwanie fasetowe w oparciu o m. in. katalog Biblioteki Narodowej – warsztaty

 

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja, ćwiczenia
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli-bibliotekarzy, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętność efektywnego wyszukiwania dokumentów w wybranych katalogach: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają:
•    takie pojęcia jak: klasyfikacja, nawigacja, wyszukiwanie fasetowe ,
•    mechanizm  oraz możliwości wyszukiwania fasetowego,
•    Deskryptory Biblioteki Narodowej oraz ich rolę w wyszukiwaniu fasetowym,
•    zasady działania katalogu Biblioteki Narodowej, Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili efektywnie wyszukiwać dokumenty w wybranych katalogach, wykorzystując możliwość filtrowania wyników.

 

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

 

Zgłoszenia należy kierować do Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

Deskryptory Biblioteki Narodowej w opracowaniu przedmiotowym – podstawowe zasady

 


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja, instruktaż
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli-bibliotekarzy, którzy chcieliby poznać nowy sposób opisu przedmiotowego – Deskryptory Biblioteki Narodowej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają:
•    nowy język informacyjno-wyszukiwawczy Deskryptory Biblioteki Narodowej,
•    przyczyny powstania Deskryptorów BN,
•    rodzaje i zasady budowy Deskryptorów    ,
•    schemat opracowania wybranych rodzajów publikacji,

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

•    wskazać główne zmiany jakie zaszły w opisie przedmiotowym dokumentu,
•    samodzielnie opracować dokument za pomocą Deskryptorów BN.


Zgłoszenia należy kierować do Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

Wyszukiwanie materiałów metodycznych dla nauczycieli w katalogu bibliotecznym Prolib Integro


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2x45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, którzy chcieliby sprawnie wyszukiwać materiały metodyczne pomocne w pracy dydaktycznej.


Program zajęć obejmuje:
1. prezentację nowego katalogu Prolib Integro,
2. przedstawienie mechanizmu oraz możliwości wyszukiwania fasetowego,
3. wyszukiwanie materiałów metodycznych dla nauczycieli - ćwiczenia.

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

E-podręczniki – nauka online.
Multimedialne materiały wspomagające pracę nauczyciela i uczniaDni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 60 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: sala dydaktyczna (I piętro)

Program zajęć obejmuje:
– prezentację projektu e-podręczniki,
– utworzenie konta na platformie e-podręczniki.pl,
– prezentację treści e-podręczników z wybranych poziomów nauczania,
– wyszukiwanie zagadnień na platformie i w treści e-podręczników,
– tworzenie notatek oraz zakładek w e-podręcznikach,
– prezentację różnych rodzajów e-aktywności w treści e-podręczników – rozwiązywanie różnego typu zadań, prezentacja symulacji, eksperymentów, animacji oraz nagrań.


Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 56 653 97 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl

 


 

Tworzenie książeczki elektronicznej jako narzędzia edukacyjnegoDni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja, ćwiczenia
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnego tworzenia książeczek elektronicznych w programie StoryJumper. Przedstawienie im możliwości jakie daje program oraz jego przydatność w pracy z uczniami.
 

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.
 

Zgłoszenia należy kierować do Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

Tworzenie komiksu i jego rola w promocji czytelnictwa  - warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja, ćwiczenia
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do projektowania komiksów za pomocą programu Pixton i wskazanie im roli oraz przykładów wykorzystania komiksów  w promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

 

Zasoby bibliotek cyfrowych dla nauczycieli - warsztaty

Dni: do ustalenia
Godz.: do ustalenia
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia i prezentacja
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

 
Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Aldony Zawałkiewicz
tel. 56 653 97 56 w. 11
e-mail: a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl

 


 

Prezentacja zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Czas zajęć: 25 - 40 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja
Miejsce: szkoły, przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe regionu

Szkolenie adresowane do wszystkich nauczycieli i rad pedagogicznych.

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa z  elektronicznym katalogiem Integro oraz zaprezentujemy najnowszą literaturę fachową dla nauczycieli różnych przedmiotów.
Szkolenia odbywają się przez cały rok szkolny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wymagania sprzętowe: rzutnik, komputery z dostępem do Internetu

Prezentacja literatury z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej na spotkaniach  wychowawców z rodzicami.

Prezentacja najnowszej literatury dotyczącej problemów wychowawczych , dysleksji, potrzeb dziecka trudnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na spotkaniach wychowawców z rodzicami.

Szkolenia odbywają się przez cały rok szkolny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zgłoszenia należy kierować:
tel.  56 65 397 55
e-mail: a.dulinska@bptorun.edu.pl

 


 

 

Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela i bibliotekarza – warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Program zajęć obejmuje:
– zakładanie kursu e-learningowego na platformie Moodle,
– tworzenie quizów/testów,
– tworzenie różnego rodzaju zadań,
– wstawianie materiałów multimedialnych.

Ponadto podczas zajęć są prezentowane ciekawe przykłady zastosowania platformy Moodle w pracy nauczyciela i bibliotekarza m.in. przygotowywanie za pomocą platformy lekcji odwróconej (uczeń, korzystając z Moodle’a ma możliwość wielokrotnego ćwiczenia i utrwalania wiadomości przekazanych mu na lekcji przez nauczyciela).
Integralną częścią warsztatów jest kurs e-learningowy dostępny dla uczestników, zawierający materiały uzupełniające.

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 56 653 97 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl

 


 

 

Korzystanie  z zasobów elektronicznych IBUK. LIBRA
 

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas szkolenia: 2  godz. lekcyjne 
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

 

Warsztaty adresowane są do wszystkich nauczycieli i pracowników różnego typu placówek oświatowych.

IBUK Libra jest to serwis udostępniający publikacje w wersji elektronicznej.

Program zajęć obejmuje:
- zapoznanie uczestników z nowoczesną platformą,
- zasady korzystania z serwisu, 
- zakładanie konta,
- wyszukiwanie książek,
- zaawansowana praca z tekstem.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.
 

Zgłoszenia należy kierować do  Ilony Pawłowskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 


 

Canva – tworzenie grafik do zastosowania w edukacji i promocji 
 – warsztatyDni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, pracowników różnego typu placówek oświatowych oraz bibliotekarzy – zainteresowanych wykorzystywaniem grafik w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.


Program zajęć obejmuje:

- omówienie interfejsu Canva i wprowadzenie do programu,
- tworzenie interaktywnych plakatów na eventy oraz w celach edukacyjnych,
- przygotowanie grafiki promocyjnej do zamieszczenia w social media,
- prezentacja grafik stosowanych w edukacji oraz promocji – praktyczne przykłady.

Canva to prosty i intuicyjny program do tworzenia grafik online. W kilku szybkich krokach pozwala na wykonanie profesjonalnych grafik, które można zastosować w edukacji lub w celach promocyjnych. Grafiki są dostępne online i łączą w jedną całość różne formy przekazu: tekst, fotografię, wideo i materiały audio. Tworzony podczas warsztatów interaktywny plakat to świetne narzędzie do promocji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w internecie. Dodatkowo można go zastosować w edukacji do omówienia lektury, tworzenia gazetki szkolnej oraz jako pracę domową prezentującą wiedzę ucznia z danej dziedziny. Ponadto przygotowane podczas zajęć interaktywne grafiki można opublikować m.in. w mediach społecznościowych, na stronach WWW czy też w prezentacjach multimedialnych.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Dogodny termin zajęć zostanie ustalony z uczestnikami warsztatów.


Zapisy i szczegółowe informacje:

Izabella Milewska-Warta i.warta@bptorun.edu.pl
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
tel. 56 653 97 56 w. 11

 


 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych


Zgłoszenia należy kierować do Marii Sztandarskiej
tel. 56 653 97 56 w. 34
e-mail: m.sztandarska@bptorun.edu.pl

Integro
Nowości
ibuk
czasopisma
Kalendarz wydarzeń
<lipiec 2020>
pnwtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Moodle
sbp
edupolios
bip
Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń
 

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
10.00-15.00
w środy:
10.00-17.00
w soboty - nieczynna

Czytelnia - nieczynna
 

Wypożyczalnia
Tel. (056) 653 97 55

Sekretariat
Tel. (056) 653 97 56

Adres email:
biblioteka@bptorun.edu.pl

Kujawy Pomorze