Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2018-02-20

Nauczyciel matematyki w sieci – drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

29 stycznia 2018 r. w sali dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się kolejne, drugie spotkanie sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Było to kolejne spotkanie sieci współorganizowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, a przeznaczonej dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Sieć jest kontynuacją sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie prowadzonej w latach 2015-2017.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób – moderator, koordynatorzy oraz członkowie sieci. Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie moderator sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Następnie przedstawiła koordynatora sieci z ramienia TODMiDN – panią Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych) oraz wymieniła koordynatorów z ramienia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę i Joannę Wosik.

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie przez nowych uczestników deklaracji uczestnictwa w pracach sieci oraz zgody na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Pani Barbara Szefler zaprezentowała materiały opublikowane na platformie Moodle TODMiDN z wcześniejszych spotkań sieci.

Następnie rozpoczęła się zasadnicza część zajęć poświęcona Analizie zmian w podstawie programowej z matematyki wprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Uczestnicy zajęć otrzymali tekst nowej podstawy programowej z matematyki oraz poprzedniej obowiązującej przed 2017 rokiem. Następnie nauczyciele zostali poproszeni o zaznaczenie zmienionych lub usuniętych fragmentów w treściach nauczania w klasach IV-VI, które obowiązują od 2017 roku. W dalszej części spotkania pani Barbara Szefler porównała obie podstawy programowe nauczania matematyki i drobiazgowo przeanalizowała wprowadzone zmiany. Wskazała również na prawdopodobne efekty, jakie zostaną osiągnięte przez uczniów w procesie nauczania matematycznego na skutek wprowadzonych zmian.

Kolejnym punktem zajęć była analiza nowej podstawy programowej z matematyki dla klas VII-VIII oraz projektu nowej podstawy programowej dla liceów z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Pani Barbara Szefler omówiła projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, który obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020. Prelegentka wskazała, że znaczna część materiału została przełożona z gimnazjum do liceum m.in. potęgi o wykładnikach niedodatnich, wyłączanie poza nawias jednomianu z sumy algebraicznej, równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą sprzeczne i tożsamościowe, układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, elementy geometrii okręgu, w tym wielokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu, zastosowania twierdzenia Pitagorasa do obliczeń w geometrii okręgu, długość łuku i pole wycinka kołowego, podobieństwo trójkątów, konstrukcje geometryczne, bryły obrotowe: walec, stożek, kula, obliczanie objętości i pola powierzchni walca, stożka i kuli, funkcje, proporcjonalność prosta i odwrotna.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której wybrzmiały obawy nauczycieli, dotyczące przypuszczeń, że uczniowie zgodnie z nową podstawą programową, kończąc szkołę podstawową opanują mniej treści nauczania z matematyki, niż było to wcześniej przewidziane dla uczniów kończących gimnazjum. Podniesiono również problem związany ze znacznym rozbudowaniem treści nauczania z matematyki w szkole średniej. Podczas dyskusji nauczyciele wymienili się wiedzą na temat nowych podręczników do nauki matematyki, które stosują w swojej pracy zawodowej.

Podczas spotkania członkowie sieci mieli okazję przejrzeć pozycje z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, związane z nauczaniem matematyki. Wyboru książek dokonała pani Marzena Jarocka, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zaprezentowana poniżej, a także zamieszczona na platformie Moodle TODMiDN w zasobie Nauczyciel matematyki w sieci.

Kończąc drugie spotkanie sieci pani Barbara Szefler zaprosiła uczestników na spotkanie sieci Nauczyciel matematyki w sieci przewidziane na 19 marca 2018 r. Spotkanie poświęcone będzie dyskalkulii i błędom na matematyce. Dodatkowo informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na platformie Moodle TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Barbara Szefler poprosiła wszystkich nauczycieli o systematyczne zapoznawanie się z materiałami publikowanymi na platformie Moodle, a także zabieranie głosu na forum dyskusyjnym sieci.

 

Książki prezentowane na spotkaniu

 

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<wrzesień 2023>
pnwtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Kary i Kaucje
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 10:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram