Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2021-09-20

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września 2021 r.

W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka zapisano:

„Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.”

W tym wyjątkowym Dniu zachęcamy do korzystania z wybranych nowości z lat 2020-2021 dostępnych w naszych zbiorach:

 

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2021.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Gdy rodzice pytają o... : pomocne odpowiedzi specjalistów na pytania dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym / [autor: Katarzyna Klimek-Michno]. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Wspomaganie rozwoju przedszkolaka : materiały do indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi. - [Zestaw aktualizujący]  wrzesień 2020, grudzień 2020.  - Warszawa : Forum Media, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej Profesor Sabiny Guz / redakcja naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bielicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 15, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania - praktyka / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 16, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania - praktyka w działaniach międzyedukacyjnych / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Przedszkole z pomysłem : plan daltoński krok po kroku / Ewa Janus. - Grabina : SOR-MAN, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu / [autor: Marzenna Czarnocka]. - Stan prawny: wrzesień 2020.  - Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Przedszkola w Niemczech : między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości  / Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. - Wydanie I.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym : ćwiczenia / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Emocje w przedszkolu. - Poznań : Forum Media Polska, 2019-2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Emocje w przedszkolu. - Poznań : Forum Media Polska, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Emocje, komunikacja, akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka Lasota, Dominika Jońca. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2021.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Pokazuję, co czuję : ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania oraz nazywania uczuć i emocji / Renata Malek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kim oni są dla siebie? : ćwiczenia w nazywaniu osób w relacjach społecznych / Anna Kuziel-Kalina. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kto jest kim w najbliższej rodzinie? : ćwiczenia w nazywaniu osób sobie bliskich / Anna Kuziel-Kalina. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży : przewodnik dla terapeutów / Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska. - Wydanie I.  - Gdynia : Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w wieku przedszkolnym / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ]. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman ; przekład Katarzyna Panfil. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Wrzesień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Październik / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Listopad / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Grudzień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Styczeń / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Luty / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Marzec / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Kwiecień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Maj / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne. Czerwiec / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka : materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Wydanie V.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Współpraca z rodzicami w terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : nawiązywanie kontaktu, dobre praktyki z zakresu współpracy, materiały pomocnicze dla rodziców / Alina Jakubowska. - Poznań : Forum, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej. - Poznań : Forum Media Polska, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Gry i zabawy interakcyjne w terapii dzieci z zaburzeniami SI / Alina Jakubowska. - Poznań : Forum Media Polska, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zanim zawoła szkoła : najważniejsze aspekty dobrego przygotowania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej do podjęcia nauki w szkole / Alina Jakubowska. - Poznań : Forum Media, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Diagnoza : arkusz obserwacji do badania gotowości szkolnej dziecka / [ilustracje Alicja Gapińska, Magdalena Pilch, Magdalena Babińska, Paulina Radziejewska]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Diagnoza dojrzałości szkolnej : przewodnik metodyczny / [autorka: Agnieszka Biela ; opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Karolina Karamuz]. - Wydanie III (2020).  - Warszawa : WSiP, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby. Część 1 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczby oraz działań na liczbach. Część 2 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych. Część 3 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zadania na 102 : 5-7 lat / Katarzyna Michalec. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, [2021].   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori : materiały rozwojowe i propozycje rozwiązań metodycznych / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Ja was, palce, dobrze znam ! : liczby, liczebniki, dni tygodnia i głoski - ćwiczenia paluszkowe z wierszykami / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Baw się z nami literami : zabawy ułatwiające naukę czytania / Ewa Kujawińska ; redakcja merytoryczna: Maria Broda-Bajak. - Kraków : CEBP 24.12 Sp.z o.o., 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Skuteczne zdziwienie : wyzwalająca myślenie nauka czytania / Monika Wiśniewska-Kin. - Wydanie I.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Dźwiękoznaki - literaki : wyzwalamy myślenie ruchem / Weronika Kisiel. - Wydanie I.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. 

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Do czytania już tuż tuż. : rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania / Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

W ogrodzie dźwięków języka polskiego : program profilaktyczno-terapeutyczny do kształtowania świadomości fonologicznej i artykulacyjnej głosek / Bożena Kołcun ; zilustrowała Sylwia Stankiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., copyright 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter, sylab i wyrazów Część 1 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania sylab zbliżonych do siebie graficznie, wyrazów, zdań oraz pisania liter. Część 2 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami : zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności czytania, pisania oraz stosowania zasad gramatycznych i ortograficznych. Część 3 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Warszawa : Difin, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Konik Karusek i przyjaciele : opowiadania logopedyczne z kartami pracy / Patrycja Siewiera-Kozłowska ; [ilustracje: Maria Pelc]. - Wydanie I.  - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Angielski : pierwsze słowa dla przedszkolaka : fiszki / Katarzyna Kępińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edgard, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Baśnie dla przedszkolaków : scenariusze inscenizacji kukiełkowych do przedstawienia dzieciom z konspektami zajęć, szablonami postaci i audiobookiem / Ewa Stadtmüller ; [konspekty zajęć opracowała: Gabriela Gąsienica]. - Kraków Bliżej Przedszkola, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Już na teatr czas! Scena woła was! : scenariusze przedstawień szkolnych i przedszkolnych / Anna Zając, Karolina Jabłońska-Błażejczyk ; [ilustracje: Krysia Rządkowska , Tomasz Błażejczyk]. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo CzytaMisie, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III / Kamila Witerska. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Wiosna : vademecum przedszkolnych zabaw : gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć : praca zbiorowa / [wyboru zabaw dokonała: Joanna Juszczak-Guca ; nadzór merytoryczny: Maria Broda-Bajak]. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Lato : vademecum przedszkolnych zabaw : gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć : praca zbiorowa / [wyboru zabaw dokonała: Joanna Juszczak-Guca ; nadzór merytoryczny: Maria Broda-Bajak ; współpraca redakcyjna: Alicja Halik]. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

365 zagadek dla przedszkolaków na każdy dzień roku / Agnieszka Kornacka ; [redakcja merytoryczna: Maria Broda-Bajak]. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zagadki : vademecum przedszkolnych zabaw : zbiór zagadek dla dzieci w wieku przedszkolnym : praca zbiorowa / [autorzy: Anna Bomba, Joanna Juszczak-Guca, Dorota Kluska, Alicja Halik, Ewa Kowalczyk, Izabela Michta, Magdalena Nowak ; redakcja merytoryczna: Mariola Broda-Bajak]. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kreatywne zajęcia na nietypowe dni : propozycje zabaw wspierających rozwój dzieci od 2 do 5 lat / Natalia Kucharska-Lubiewska. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Terapia lasem / Alina Jakubowska. - Poznań : Forum Media, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Wskaż i opowiedz : ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych / Anna Kuziel-Kalina. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Na dobry początek : zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maciej Kołodziejski, Katarzyna Moskal-Kozak. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Śpiewające brzdące. Seria 10, część 2, Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe : przy piosenkach / Adam Wacławski. - Poznań : Wydawnictwo Akord - Śpiewające Brzdące, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Śpiewające brzdące. Seria 10, część 3, Wiosna na ludowo / Adam Wacławski ; opracowanie graficzne: Wydawnictwo AKORD - Śpiewające Brzdące ; muzyka: Studio AKORD - Śpiewające Brzdące. - Poznań : Wydawnictwo Akord - Śpiewające Brzdące, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Mamo, tato, zaśpiewaj mi o... : piosenki i zabawy na zajęcia otwarte z rodzicami / teksty piosenek Izabella Klebańska ; propozycje zabaw Dominika Góra. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Muzyka jest wszędzie / Adam Wacławski. - Poznań : Wydawnictwo Akord - Śpiewające Brzdące, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Naucz mnie piosenką : zestaw do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności z zakresu obszaru poznawczego : piosenki, opisy zabaw, pomoce dydaktyczne, karty pracy / Justyna Nizińska, Ewa Oleksy. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., copyright 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zabawy bez końca z Panem Miłoszem! : zabawy muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków w formie gotowych nagrań / autor, muzyka, śpiew: Miłosz Konarski. - Kraków : CEBP 24.12, [2020].   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej / redakcja naukowa Jacek Szmalec, Ewa Binkuńska, Grzegorz Brzuzy, Dariusz Wyszyński. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Porusz język, porusz ciało : zabawy z piosenkami rozwijające artykulację i sprawność motoryczną / [autorka:] Agnieszka Kornacka ; [redakcja merytoryczna: Maria Broda-Bajak]. - Kraków : Bliżej Przedszkola, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Ruch to zdrowie / Adam Wacławski. - Poznań : Grupa Wydawnicza Akord - Śpiewające Brzdące, [2020].   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Tupanki, klaskanki, dla dzieci rytmiczanki czyli 100 zabaw z najmłodszymi / Katarzyna Janiszewska ; ilustracje Maria Pelc. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Lubię głoski, rytm i ruch! : ćwiczenia uwagi słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej oraz syntezy i analizy słuchowej / Małgorzata Barańska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zabawy słowno-ruchowe z dwu- i trzylatkami : świat maluszka / Grażyna Wasilewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

W marszu mówię, klaszczę, gram : ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową i ruchowo-słuchową / Małgorzata Barańska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Prawą tak, a lewą wspak : zabawy rozwijające koordynację ruchową rąk oraz uwagę i pamięć słuchową / Małgorzata Barańska. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zamieniam się w słuch czyli Opowieści dźwiękiem malowane / Monika Wiśniewska-Kin, Marta Ignerska. - Wydanie pierwsze.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Ułóż figury : materiały do ćwiczenia percepcji wzrokowej / Magdalena Hinz. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Ułóż puzzle : materiały do ćwiczenia percepcji wzrokowej / Magdalena Hinz. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Ułóż wzory : materiały do ćwiczenia percepcji wzrokowej / Magdalena Hinz. - Wydanie I.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Odkrywam siebie : A : wyprawka plastyczna / [autorki Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień ; redakcja merytoryczna Anna Banaś ; ilustracje Magdalena Pilch, Magdalena Babińska, Agnieszka Niedźwiadek, Marcin Kot]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Odkrywam siebie : A+ : karty pracy. Cz. 1 / [autorka Wiesława Żaba-Żabińska ; autorki gier Ewa Bartczak-Sroka, Sandra Ciechowicz ; redakcja merytoryczna Aneta Szczęsna ; autorzy ilustracji Magdalena Babińska, Justyna Hołubowska-Chrząszczak, Anna Gensler, Natalia Sienkiewicz, Agnieszka Niedźwiadek]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Odkrywam siebie : A+ : karty pracy. Cz. 2 / [autorka Wiesława Żaba-Żabińska ; redakcja merytoryczna Aneta Szczęsna ; autorzy ilustracji Natalia Sienkiewicz, Magdalena Babińska, Magdalena Pilch, Agnieszka Niedźwiadek, Marcin Kot]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Odkrywam siebie : A+ : wyprawka plastyczna / [autorki Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień ; redakcja merytoryczna Anna Banaś ; ilustracje Magdalena Pilch, Agnieszka Niedźwiadek, Marcin Kot]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2020. 

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Odkrywam siebie : BB+ : karty pracy. Cz. 2 / [autorka Wiesława Żaba-Żabińska ; redakcja merytoryczna Aleksandra Słyk ; autorzy ilustracji Magdalena Babińska, Magdalena Pilch, Anna Wojciechowska, Agnieszka Lodzińska, Natalia Sienkiewicz, Marcin Kot, Daniel Rudnicki, Alicja Gapińska, Agnieszka Niedźwiadek, Adrianna Foryś, Jarosław Talarski]. - Kielce : Grupa MAC S.A., © 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Supersmyki : B : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / [autorka Monika Sobkowiak, autorka scenariuszy zajęć umuzykalniających Bożena Forma, autorka zestawów ćwiczeń porannych i gimnastycznych Wiesława Żaba-Żabińska, autor metody matematycznej opartej na klockach Nemi Nemezjusz Cywiński ; redakcja merytoryczna Klaudia Cebula, Martyna Marzec]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Supersmyki : B : zeszyt supersmyka / [autorki Anna Banaś, Monika Sobkowiak ; redakcja merytoryczna Anna Banaś, Anna Rabijewska ; autorzy ilustracji Anna Wojciechowska, Magdalena Pilch, Magdalena Babińska, Tomasz Ptak, Natalia Marciniak, Alicja Gapińska, Natalia Sienkiewicz, Adrianna Foryś, Agnieszka Serwicka, Agnieszka Niedźwiadek]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Supersmyki : B+ : karty pracy. Cz. 2 / [autorki Anna Banaś, Marzena Czarnowska-Mazurek, Alicja Mironiuk ; redakcja merytoryczna Anna Banaś, Monika Plewa, Weronika Terpic ; autorzy ilustracji Paulina Radziejewska, Natalia Sienkiewicz, Magdalena Pilch, Magdalena Babińska, Alicja Gapińska, Karolina Rosołek, Anna Wojciechowska, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Niedźwiadek, Oliwia Gajda, Marcin Franczak, Adrianna Foryś, Kaja Bajowska, Marta Kitka]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Supersmyki : B+ : karty pracy. Cz. 3 / [autorki Alicja Mironiuk, Anna Banaś ; redakcja merytoryczna Anna Banaś, Monika Plewa, Weronika Terpic ; autorzy ilustracji Paulina Radziejewska, Natalia Sienkiewicz, Magdalena Pilch, Magdalena Babińska, Anna Wojciechowska, Katarzyna Dąbrowska, Aneta Fontner, Agnieszka Niedźwiadek, Oliwia Gajda, Marcin Franczak, Adrianna Foryś, Alicja Gapińska, Marta Kitka]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Supersmyki : B+ : zeszyt supersmyka / [autorki Anna Banaś, Alicja Mironiuk ; redakcja merytoryczna Anna Banaś, Anna Rabijewska ; autorzy ilustracji Magdalena Pilch, Natalia Sienkiewicz, Magdalena Babińska, Katarzyna Olbromska, Agnieszka Niedźwiadek, Katarzyna Dąbrowska, Anna Wojciechowska, Alicja Gapińska, Marta Szudyga]. - Kielce : MAC Edukacja, © 2021.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU 

Poznajemy zawody. Cz. 1 / Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rysunki: Dorota Prończuk]. - Wydanie II, poprawione.  - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Poznajemy zawody. Cz. 2 / Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rysunki: Dorota Prończuk]. - Wydanie II, poprawione.  - Kraków : CEBP 24.12, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Poznajemy zawody. Cz. 3 / Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rysunki: Dorota Prończuk]. - Wydanie II, poprawione.  - Kraków : CEBP 24.12, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Poznajemy zawody. Cz. 4 / Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rysunki: Dorota Prończuk]. - Kraków : CEBP 24.12, 2020.      

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

 

 

Katalog integro
Jubileusz stulecia
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Kalendarz wydarzeń
<październik 2021>
pnwtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kary i Kaucje
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 9.00-14.00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. (56) 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. (56) 653 97 56

 

Kujawy Pomorze
logo Instagram