plen
Aktualności
2017-09-21 09:54:00 Sprawozdanie z czwartego spotkania drugiego roku pracy sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie sieć współpracy i samokształcenia


20 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbyło się spotkanie kończące drugi rok pracy sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie, przeznaczonej dla nauczycieli matematyki i informatyki wszystkich etapów edukacyjnych. Było to czwarte w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie sieci, współorganizowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób – koordynator, moderatorzy oraz członkowie sieci. Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała pani Barbara Szefler, koordynator sieci, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiła plan bieżącego spotkania oraz tytuły dwu wystąpień przygotowanych na to spotkanie, a poświęconych kodowaniu i programowaniu na lekcjach matematyki oraz zastosowaniu gier w nauczaniu matematyki.

Pierwszą część zajęć poprowadziła pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, doradczyni metodyczna informatyki Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, która przygotowała zajęcia Rozwój matematycznego i algorytmicznego myślenia – konkurs Bóbr i godzina kodowania. Głównymi punktami prelekcji były: metodyka nauczania programowania a rozwój myślenia, zadania algorytmiczne wykorzystane podczas konkursu BÓBR i stosowanie godziny kodowania na wszystkich etapach kształcenia.

Pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka zdefiniowała sposób, w jaki należy rozumieć powszechną naukę programowania/kodowania. Zasadnicze kwestie obejmują kolejno: problem, modele i pojęcia, algorytm i struktury danych, programowanie rozwiązania, testowanie. Dodatkowo stawia się na różnorodne formy aktywności (wizualne, słuchowe, kinestetyczne), ważne są też różnorodne środowiska wspomagające naukę rozwiązywania problemów. W tym kontekście istotne są też trzy zasadnicze strategie w myśleniu: algorytmiczna, heurystyczna oraz prób i błędów. Ważnym składnikiem kreatywności jest też myślenie abstrakcyjne: można wyróżnić kilka podstawowych faz w jego rozwoju (od 0-2 roku życia dziecka, od 2-7 roku życia, od 7-11 roku życia i od 12 roku życia wzwyż).

Następnie prelegentka przybliżyła uczestnikom ideę i ogólne zasady związane z konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej Bóbr (zainicjowanego w 2004 roku na Litwie pod nazwą Bebras). Pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka przywołała przykłady konkretnych zadań konkursowych, uwzględniające poziom poznawczy dzieci i młodzieży na poszczególnym etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy IV-VI, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna). Konkurs cieszy się dużą popularnością, angażuje się w niego z roku na rok coraz większa liczba uczniów, co sprzyja wymianie doświadczeń i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Kolejną, ciekawą inicjatywą jest międzynarodowy projekt Godzina kodowania, organizowany w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week) i adresowany do wszystkich uczniów na świecie. Można wziąć w nim udział przez cały rok, z każdego miejsca, posiadającego dostęp do internetu. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, nie trzeba też posiadać doświadczenia w programowaniu. Godzina kodowania ma na celu rozwijanie umiejętności informatycznych, popularyzację informatyki wśród uczniów, integrację międzynarodową.

Na koniec wystąpienia pani Grażyna Szabłowicz-Zawadzka zaproponowała wartościową literaturę poszerzającą wymienione zagadnienia oraz adresy stron internetowych, zawierających przydatne informacje.

Po wysłuchanym wykładzie, uczestnicy spotkania, podczas kilkuminutowej przerwy, mogli zapoznać się z wybranym, nawiązującym do omawianej tematyki, księgozbiorem, przygotowanym przez panią Joannę Wosik, nauczyciela bibliotekarza z Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zaprezentowana poniżej, a także zamieszczona na stronie sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie.

Drugą część zajęć poprowadziła pani Ewa Maria Sosna, doradczyni metodyczna matematyki szkół podstawowych, która w klarowny i obrazowy sposób przybliżyła zasady programowania bez komputera. Przywołała m.in. metody kodowania obrazów przy wykorzystaniu opisywania ich liczbą kratek niezapełnionych, zapełnionych, poczynając od lewego brzegu obrazu ku prawemu – wierszami. Zaproponowała również ćwiczenia w odkodowywaniu i zakodowywaniu obrazów. Materiały pomocne w pogłębieniu wiedzy z tego zakresu można znaleźć na stronie www.csunplugged.org.

Następnie prowadząca omówiła reguły poszerzenia kodowania za pomocą wierszy i kolumn na przykładzie obrazków logicznych. W ramach ćwiczeń, po przedstawieniu zasad kodowania, uczestnicy rozszyfrowali kilka prostych obrazków logicznych. Również do tego zagadnienia pani Ewa Maria Sosna zaproponowała wartościowe materiały instruktażowe, które zawiera strona www.wydawnictwologi.pl/logi-junior.

Istotną rolę gier edukacyjnych dostrzegano już od dawna, stosując je powszechnie w praktycznym nauczaniu wielu przedmiotów, obecnie zaś możliwości techniczne sprawiają, że gry poza walorem edukacyjnym, mogą być też atrakcyjne wizualnie i sensorycznie. Doskonałym przykładem pomysłowych i kreatywnych gier, rozwijających myślenie logiczne i umiejętności matematyczne okazały się zaprezentowane przez prowadzącą gry planszowe dla graczy w różnym wieku, np.: Uno, Blokus, Owce na wybiegu, Polowanie na robale, Budowanie zamku, Digit, Pentomino, Block 5, Rummikub, Dobble.

Zaciekawionym uczestnikom prowadząca poleciła kilka pozycji poszerzających wiedzę o zastosowaniu gier edukacyjnych, w tym interesującą książkę Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej Renaty Kowalczuk i Małgorzaty Zambrowskiej.

Na zakończenie zajęć podsumowania działalności sieci w roku szkolnym 2016/2017 dokonała koordynator, pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych w TODMiDN. Przypomniała cele organizatorów i oczekiwania uczestników związane z funkcjonowaniem wspomnianej sieci. Wymieniła przeprowadzone w ramach pracy sieci warsztaty oraz prelegentów – zachęciła jednocześnie do zgłaszania propozycji, które mogłyby być zrealizowane w kolejnym roku szkolnym. Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnego przebiegu pracy sieci, życzyła również zgromadzonym zawodowych sukcesów oraz wakacyjnego wypoczynku oraz wzięcia udziału w kolejnym roku pracy sieci – spotkanie inaugurujące odbędzie się na początku roku szkolnego 2017/2018, prawdopodobnie w październiku. Termin i tematyka kolejnych warsztatów zostaną zamieszczone na stronie sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie oraz przekazane uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej.

Galeria zdjęć

Książki prezentowane na spotkaniu

Nauczanie programowania - lista książek prezentowanych na spotkaniu do pobrania

 


 ilość odsłon: 672
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-03-21 13:09:52

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń