Logo BIP
Regulamin korzystania z bezprzewodowego dostępu
do sieci Internet w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 
 
 1. Punkty dostępowe sieci informatycznej Biblioteki umożliwiają korzystanie z zasobów Biblioteki oraz z sieci Internet przez użytkowników Biblioteki na ich prywatnych urządzeniach (przenośne komputery PC, smartfony, telefony komórkowe, tablety etc.) wyposażonych w interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi (standard 802.11b/g/n).
 2. Korzystanie z sieci bezprzewodowej możliwe jest w jednym z dwóch trybów:
 • Użytkownicy sieci eduroam mogą dołączyć się do sieci tak jak w każdym innym miejscu udostępniającym sieć eduroam. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja urządzeń dostępowych. Należy wyszukać sieć bezprzewodową o identyfikatorze (SSID) „eduroam” i podłączyć się do tej sieci przy użyciu swojego identyfikatora i hasła. W szczególności studenci UMK mogą korzystać z sieci eduroam na zasadach określonych na stronie https://eduroam.umk.pl/.
 • Czytelnicy i goście Biblioteki mogą korzystać z sieci bezprzewodowej po uzyskaniu jednorazowego biletu u bibliotekarza w czytelniach lub wypożyczalni. Należy wyszukać sieć bezprzewodową o identyfikatorze (SSID) „biblioteka_czytelnicy” i podłączyć się do tej sieci. Następnie należy uruchomić przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.); po wybraniu dowolnej strony użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania. Na stronie logowania należy wprowadzić kod znajdujący się na otrzymanym bilecie.
 1. Użytkownicy sieci w Bibliotece przyjmują do wiadomości, że:
 • Biblioteka nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.
 • Biblioteka ma prawo zbierać informacje dotyczące adresów stron (serwerów), do których połączenia wykonują użytkownicy. Treść przesyłanych informacji nie jest logowana/zapisywana.
 • Zabronione jest:
  • wykonywanie czynności polegających na próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek zasobów teleinformatycznych osób trzecich i/lub Biblioteki,
  • nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług (ataki DoS, DDos),
  • transmisja danych zawierających wirusy komputerowe i/lub inne szkodliwe oprogramowanie,
  • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  • prowadzenie masowej wysyłki wiadomości poprzez pocztę elektroniczną (mass mailing, spam), komunikatory internetowe, portale społecznościowe, fora, itp.,
  • używanie programów typu p2p,
  • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktu bezprzewodowego sieci Internet,
  • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla sieci Biblioteki, sieci Internet i innych użytkowników sieci.
 1. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, w tym prawem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz rozpowszechniania treści nieobyczajnych.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
 3. Użytkownicy korzystający w Bibliotece z własnego sprzętu odpowiedzialni są za bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji na swoim sprzęcie.
 4. Pobranie jednorazowego biletu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Toruń, 6 grudnia 2013 r.